Language switcher

Sa oled siin

Nõuded

Nõuded toidu käitlemisele tulevad Toiduseadusest ja selles viidatud õigusaktidest (nt otsekohalduvatest Euroopa Liidu õigusaktidest).

Toiduseaduse nõuded ei kohaldu:

 • oma tarbeks mõeldud toimingutele ja
 • toidu käitlemisele haridusasutuses õpilaste õpetamise või hoolekandeasutuses viibivate isikute õpetamise, arendamise või abistamise eesmärgil.

 

Mis on toidu käitlemine?

 

Toidu käitlemine on toiduga seotud tegevus ükskõik millisel tootmis-, töötlemis- või turustusetapil. Toidu käitlemise alla kuuluvad näiteks:

 • toidu tootmine (tootmishoones, eraelamus)
 • toidu esmatootmine (nt köögiviljade kasvatamine, kalapüük)
 • toidu müük (jaemüük, hulgimüük, e-kaubandus)
 • toitlustamine (nt restoranid, kohvikud, avalikud üritused)
 • toidu tasuta üleandmine (nt degusteerimised)
 • toidu vahendamine (sh toidu vahendamine paberite kaudu)
 • toidu tootmine ja müük õpilasfirmade poolt, kui turustamine väljub kooli piiridest

 

Toidu käitlemise alla ei kuulu näiteks:

 • veebipoest toidu tellimine isiklikuks tarbimiseks
 • ühekordne ja juhuslik toidu müük, nt ostu-müügiportaalides
Viimati uuendatud: 22. Juuli 2019