Language switcher

Sa oled siin

Nõuded

Nõuded toidu käitlemisele tulevad Toiduseadusest ja selles viidatud õigusaktidest (nt otsekohalduvatest Euroopa Liidu õigusaktidest).

Toiduseaduse nõuded ei kohaldu:

 • oma tarbeks mõeldud toimingutele ja
 • toidu käitlemisele haridusasutuses õpilaste õpetamise või hoolekandeasutuses viibivate isikute õpetamise, arendamise või abistamise eesmärgil.
   

Mis on toidu käitlemine?

Toidu käitlemine on toiduga seotud tegevus ükskõik millisel tootmis-, töötlemis- või turustusetapil. Toidu käitlemise alla kuuluvad näiteks:

 • toidu tootmine (tootmishoones, eraelamus);
 • toidu esmatootmine (nt köögiviljade kasvatamine, kalapüük);
 • toidu müük (jaemüük, hulgimüük, e-kaubandus);
 • toitlustamine (nt restoranid, kohvikud, avalikud üritused);
 • toidu tasuta üleandmine (nt degusteerimised);
 • toidu vahendamine (sh toidu vahendamine paberite kaudu);
 • toidu tootmine ja müük õpilasfirmade poolt, kui turustamine väljub kooli 
   

Toidu käitlemise alla ei kuulu näiteks:

 • veebipoest toidu tellimine isiklikuks tarbimiseks;
 • ühekordne ja juhuslik toidu müük, nt ostu-müügiportaalides.
Viimati uuendatud: 14. Jaanuar 2020