Language switcher

Sa oled siin

Sea-, lamba- ja kitseliha

Alates 01.04.2015 kohaldub Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1337/2013, milles sätestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1169/2011 kohaldamiseks seoses värske, jahutatud ja külmutatud sea-, lamba-, kitse- ja kodulinnuliha päritoluriigi või lähtekoha tähisega.

See määrus sätestab värske, jahutatud ja külmutatud sea-, lamba-, kitse- ja kodulinnuliha märgistusel selle päritoluriigi või lähtekoha tähiste esitamise nõuded. Toidukäitlejad peavad rakendama ettevõttes identifitseerimise ja registreerimise süsteemi, mis tagab alates loomade tapmisest kuni liha pakendamiseni seose liha ja looma või loomade grupi vahel, kellelt see on saadud.

Sea-, lamba-, kitse- ja kodulinnuliha märgistus peab sisaldama järgmiseid tähiseid:

  • „Kasvatatud: (liikmesriigi või kolmanda riigi nimi)“;
  • „Tapetud: (liikmesriigi või kolmanda riigi nimi)“;
  • tarbijale või toitlustusettevõttele tarnitava lihapartii identifitseerimise kood

Rakendusmääruses on sätestatud loomaliigiti kriteeriumid kasvatusriigi esitamise kohta. Kui neid kriteeriume ei täideta asendatakse tähis „Kasvatatud: (liikmesriigi või kolmanda riigi nimi)“ tähise „Kasvatatud : mitmes ELi liikmesriigis“ või „Kasvatatud: mitmes kolmandas riigis“ või „Kasvatatud: mitmes ELi liikmesriigis ja kolmandas riigis“ vastu.

Kui toidukäitleja tõendab, et liha on saadud loomadelt, kes on sündinud, kasvanud ja tapetud ühes riigis, võib tähised „Kasvatatud: (liikmesriigi või kolmanda riigi nimi)“ ja „Tapetud: (liikmesriigi või kolmanda riigi nimi)“ asendada tähisega „Päritolu: (liikmesriigi või kolmanda riigi nimi)“.

Sea-, lamba-, kitse- ja kodulinnulihast hakkliha ning lihalõikmete (trimmingu) märgistusele on antud erand. Lisaks lihapartii identifitseerimise koodile tuleb esitada üks alljärgnevatest tähistest: „Päritolu: EL“ või „Kasvatatud ja tapetud ELis“ või „Kasvatatud ja tapetud: kolmandates riikides“ või „Kasvatatud: kolmandas riigis ja „Tapetud: ELis“ või „Kasvatatud ja tapetud: ELis ja kolmandates riikides“. Kriteeriumid nende tähiste esitamise kohta on esitatud rakendusmääruses.

Enne 1. aprilli 2015 Euroopa Liidu turule viidud sea-, lamba-, kitse- ja kodulinnuliha, mille märgistus ei vasta uutele nõuetele, võib turustada varude lõppemiseni.

Jälgitavuse eeskirjad looma kasvatamise koha märgistamise tagamiseks määruse (EL) nr 1337/2013 kohaselt (232.82 KB, PDF)

Viimati uuendatud: 19. Juuli 2019