Language switcher

Sa oled siin

Partii tähistamine, ID-tähis

Toiduohutuse seisukohalt on kohustuslik tagada toodete jälgitavus. Selleks on loomset päritolu toodete puhul kohustuslik kanda pakendile identifitseerimismärk.

Identifitseerimismärk peab olema loetav ja kustumatu, kergesti eristatavate tähtedega ning asetatud selgelt nähtavale kohale.

Märk peab sisaldama järgmist:

  •  ettevõtte asukohariigi nimi või lühend vastavalt ISO standardile (Eesti puhul EE või EESTI);
  •  ettevõtte tunnusnumber;
  •  lühend CE, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK, EB, EZ või WE, kui märki kasutab Euroopa Liidus asuv ettevõte. Kui tooted on EL-i imporditud, siis neid lühendeid ei kasutata.

Ovaal teeb märgist märgi.

Rohkem infot ID-tähise kohta leiab siit.

Viimati uuendatud: 12. August 2020