Language switcher

Esmatootmise väike kogus

Teatamiskohustus ei laiene ja majandustegevusteadet ei pea esitama esmatootjad, kes tarnivad väikestes kogustes mitteloomseid esmatooteid neid tootvalt toidukäitlejalt lõpptarbijale või vahetult lõpptarbijat varustavatele kohalikele jaekaubandusettevõtetele.

Esmatootmise väike kogus (Põllumajandusministri määrus nr 72 § 2):

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 artikli 1 lõike 2 punktis c nimetatud esmatoodete väike kogus on mitteloomse toidu puhul kogus, mille tootja turustab otse tarbijale või jaekaubandusettevõtjale, sealhulgas toitlustusettevõtjale, kes oma Eestis asuvast jaekaubandusettevõttest, sealhulgas toitlustusettevõttest, turustab selle otse tarbijale.

Toit peab olema varustatud nõuetekohase toidualase teabega, et tagada toidu jälgitavust asjakohaste dokumentide või andmete abil erisätetes ettenähtud nõuete kohaselt. Toidukäitlejad kasutavad süsteeme ja menetlusi, mis võimaldavad kindlaks teha muud ettevõtjad, kellele nende toodang on tarnitud (välja arvatud lõpptarbijad). Ka jaemüüjate, näiteks turustaja ja restorani kaubavahetuse korral kohaldatakse jälgitavuse nõuet.

Toidualase teabe esitamise üldnõuded ning toitumis- ja tervisealaste väidete esitamine on kirjeldatud VTA koduleheküljel ning Põllumajandusministeeriumi koduleheküljel toidu märgistamise leheküljel.

Säilitatavates jälgitavusandmetes (saatelehtedel) võiksid juba olla sellised andmed nagu tarnekuupäev (ja kellaaeg), varustaja ja tarbija nimi ning aadress. Kui selliseid andmeid ei ole, siis tuleb ka need lisada saatedokumentidele.

Otse lõpptarbijale ettenähtud kiirestiriknevate toodete puhul tuleks andmeid säilitada kuus kuud peale toidu üleandmise kuupäeva. Muude pikema tarvitamise tähtajaga toodete puhul tuleks andmeid säilitada tarvitamise tähtpäeva lõppemisest arvates veel kuus kuud.

NB! Toidu pakendamisel kontrollida ka, kas materjal on lubatud toiduainete hoidmiseks.

Viimati uuendatud: 25. Mai 2019