Language switcher

Teraviljakuivatid

Teravilja kuivatamist ei loeta töötlemiseks ja tegemist on esmatootmisega seotud tegevusega.

Ettevõtja, kes pakub põllukultuuri kasvatajatele teravilja kuivatamise teenust, peab esitama oma tegevuse kohta majandustegevusteate.

Kui teraviljakuivati kuulub ühistule, siis on omanikuks ühistu ning teate esitab ja tegevuse eest vastutab ühistu.

Kui teraviljakuivati kuulub mitmele viljatootjale, siis tuleb välja selgitada, kes on vastutaja.

Majandustegevusteade esitamine vastavalt põllumajandusministri 25.06.2014 määruse nr 63 lisale 1:

Hetkel on olemas valik:

Jrk nr

Käitlemisvaldkond

Alamkäitlemisvaldkond

Toidugrupp

Alamtoidugrupp

1

2

3

4

5

7

Mitteloomsete

esmatoodete tootmine

Turustamine hulgikaubandusettevõtjale

Teravili

 

Turustamine töötlemisettevõtjale

Teravili

 

Kuna teravilja kuivatamine on teravilja tootmise lahutamatu osa, siis võib lugeda ka olemasoleva teavitusvõimaluse piisavaks. Sama teavitusvõimalust saavad kasutada ka need ettevõtted, kes tegelevad vaid teravilja kuivatamise teenuse pakkumisega.

Kehtivad nõuded

Lisaks määrusest (EÜ) nr 178/2002 tulenevatele üldistele nõuetele (vastutus, jälgitavus jne), on 4 varianti mitteloomsetele esmatoodetele kehtivatest nõuetest:

  1. Kui tegemist on väikese kogusega, siis kehtib põllumajandusministri 15.06.2006 määrus nr 72 „Väikeses koguses esmatoodete turustamise hügieeninõuded“ - § 4 p 1:  (1) Turustada võib selliseid väikeses koguses esmatooteid, mis on toidukõlblikud ega põhjusta toidu saastumist käitlemise järgmistes etappides ning mis on säilitamisel ja turustamisel kaitstud saastumise eest.

Eestis on väike kogus mitteloomseid esmatooteid kogus, mille tootja turustab otse tarbijale või jaekaubandusettevõtjale, sealhulgas toitlustusettevõtjale, kes oma Eestis asuvast jaekaubandusettevõttest, sealhulgas toitlustusettevõttest, turustab selle otse tarbijale.

Sellise tegevuse korral ei pea oma tegevusest VTAd teavitama, s.t. ei pea esitama ka majandustegevusteadet (sest määrus 852/2004 ei kehti).

  1. Kui tegemist ei ole väikese kogusega (s.t. turustatakse ka mujale kui otse tarbijale või jaekaubandusettevõttesse, kes turustab otse tarbijale), siis kehtib määruse (EÜ) nr 852/2004 lisa I.
  2. Kui tegemist ei ole enam esmatoote või esmatootmisega seotud käitlemisetapiga, siis kehtib määruse 852/2004 lisa II peatükid I, II, IV-XII.
  3. Kui tegemist ei ole enam esmatoote või esmatootmisega seotud käitlemisetapiga ja tegevus toimub eramus, siis kehtib määruse 852/2004 lisa II peatükid III-XII.

Teravilja kuivatamine loetakse esmatootmisega seotud tegevuseks. Esmatootmisega tegelevale ettevõttele kehtivad määruse (EÜ) nr 852/2004 lisa I nõuded, k.a juhul kui pakutakse vaid vilja kuivatamise teenust.

Enesekontroll

Vastavalt ToiduS §-le 34 lasub enesekontrollikohustus kõigil käitlejatel. § 34 lõike 1 kohaselt kirjeldatakse toidu ja selle käitlemise nõuetekohasuse tagamiseks rakendatavaid abinõusid enesekontrolliplaanis.

Esmatootmises ja sellega seotud toimingutel piisab ohuohjeks hea hügieenitava juhenditest.

Hetkel on käitlejatele abiks VTA kodulehel leitav juhend mitteloomsete esmatoodete tootmisega ettevõtetele hügieeninõuete täitmiseks (649.63 KB, PDF) ja Euroopa põllumajandusorganisatsioonid on koostanud heade hügieenitavade juhendi teravilja, õliseemnete, valgurikaste taimede, muude taimsete saaduste ja nendest saadud toodete kogumise, ladustamise, transpordi ja nendega kauplemise kohta (PDF).

Näited ja küsimused

  • Kas ka siis jääb vilja kuivatamine esmatootmiseks, kui partiid (saagid) segunevad?

Ehk siis see näide, kui kuivatatakse korraga 7 taluniku vili ja 7 taluniku saavad viidud koguses vilja tagasi, aga pole kindel, et talunik saab just oma vilja tagasi?

Ka sel juhul on tegemist taimsete esmatoodete tootmisega.

  • Kui ettevõttel ei olegi teraviljakasvatust, aga ta kuivatab ja pakendab, kas see on esmatootmine?

Ka sel juhul on tegemist taimsete esmatoodete tootmisega.

  • Mis kohustusi/nõudeid tuleb täita kokkuostjal taluniku õuele paigaldatud punkrite juures? Mis kohustused tuleb täita talunikul, kui kuivaviljapunker on taluniku õuel?

Antud tegevus on taluniku jaoks taimsete esmatoodete tootmine. Kokkuostja jaoks ei ole mingeid kohustusi VTA poolt antud taluniku õuele paigaldatud punkri osas.

Viimati uuendatud: 25. Mai 2019