Language switcher

Sa oled siin

Tegevusest teavitamine

Kõik toidu käitlejad peavad teatama Veterinaar- ja Toiduametit (VTA) ettevõttest, kus toitu käideldakse. Kuna toidu käitlemine tähendab kõiki toidu tootmise, töötlemise ja turustamise etappe, peavad ettevõttest teatama kõik toidu käitlemisega tegelevad ettevõtjad alates tootmisest kuni toidu tarbijale üleandmiseni. 

Sisuliselt on teatamise puhul tegemist protseduuriga, mille käigus informeeritakse VTA-d ettevõttest, kus toitu käideldakse, selle asukohast, käitlemisvaldkonnast ja käideldavast toidugrupist. Ettevõttest informeerimiseks tuleb VTA-le esitada majandustegevusteade.
 

Millal tuleb esitada majandustegevusteade?


Majandustegevusteade on vaja esitada toidu käitlemiseks järgmiste tegevuste puhul:

 • taimsete esmatoodete tootmine ja sellega seonduvad tegevused, mille käigus ei muutu nende toodete esialgne kuju ja esialgsed omadused, näiteks vedu, säilitamine, sorteerimine;
 • loomsete esmatoodete tootmine ja sellega seonduvad tegevused tootmiskohas, näiteks munade tootmine, kogumine ja ladustamine tootja juures, v.a munade pakkimine, mesindusega seonduvaid tegevused, see hõlmab mesilaste pidamist (isegi kui see laieneb väljaspool mesiniku valdusi asuvatele tarudele), mee võtmist tarudest, vurritamist ning pakendamist mesiniku valdustes;
 • toidu valmistamine turuleviimiseks põhiliselt eraelamuna kasutatavas käitlemiskohas; teisaldatavas käitlemiskohas, ajutises käitlemiskohas, müügitelgis, -kioskis ja -veokis. Kui käideldakse loomset toitu ja turustatakse seda teisele käitleja, siis peab taotlema tegevusluba;
 • toidu vahendamine, k.a interneti- või postimüük;
 • loomse toidu vastuvõtmine teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest;
 • toidu import:
 1. import vabaks ringluseks, st toit tuuakse Eestisse Euroopa Liidu välistest riikidest ja vormistatakse Euroopa Liidus piiranguteta turustamiseks;
 2. toimetamine tollilattu, vabalattu, vabatsooni;
 3. transiit läbi Euroopa Liidu;
 4. toidu Euroopa Liitu toimetamine muul eesmärgil;
 • toidu eksport;
 • toatemperatuuril hoitava toidu ladustamine, või sellega seotud teenuse pakkumine;
 • jaekaubanduses üksnes toatemperatuuril hoitava toidu käitlemine;
 • toidu vedamine;
 • toidu müümine müügiautomaatides;
 • farmis tapetud kodulindude ja jäneseliste liha väikeses koguses käitlemine;
 • kütitud uluki rümba ja rümba raietükkide väikeses koguses käitlemine;
 • kütitud ulukite käitlemine ulukite kogumiskeskuses;
 • toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete valmistamise, töötlemise ja turustamise (edaspidi TKMi käitlemine).
   

Majandustegevusteadet ei pea esitama järgmistel juhtudel:

 • ettevõtte loomakasvatushoone või -rajatis või loomade pidamiseks piiritletud ala on registreeritud põllumajandusloomade registris loomatauditõrje seaduse alusel;
 • ettevõtjal on ravimite käitlemise tegevusluba;
 • kui ettevõtja/käitleja tegeleb esmatootmisega väikeses koguses:
 1. väike kogus on mitteloomse toidu puhul kogus, mille tootja turustab otse tarbijale või jaekaubandusettevõtjale, kes turustab selle otse tarbijale;
 2. loomsete esmatoodete väike kogus tooteliikide kaupa on järgmine:

- kala – kuni 100 kg päevas;

- mesi – kuni 15 taru või mesilasperega majapidamisest või ettevõttest;

- munad – kuni 50 linnuga majapidamisest või ettevõttest;

- lehma toorpiim – kuni 100 kg päevas või kuni 700 kg nädalas;

- kitse toorpiim – kuni 20 kg päevas;

- ute toorpiim – kuni 10 kg päevas.

Väikeses koguses toorpiima võib turustada üksnes piimatootmisettevõttest (otse farmist) tarbijale.

Muude ülal nimetamata toidu käitlemisega seotud tegevuste korral tuleb taotleda tegevusluba.

Majandustegevusteade tuleb esitada enne käitlemise alustamist!

Majandustegevusteate esitamise hetkest peab olema täidetud kõik nõuded, millised asjaomasele ettevõttele kohalduvad (sobivad käitlemisruumid ja sisseseade, enesekontrolliplaan, tervisetõend jne). Alles pärast seda kui käitlejal on selge valmisolek nõuete täitmise osas, saab ta toidu käitlemisega alustada.
 

Kuidas majandustegevusteadet esitada?


Majandustegevusteate vormid leiate siit.

Majandustegevusteate saab esitada:

 • Eesti teabevärava eesti.ee kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
 • digiallkirjastatult e-posti teel ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar- ja Toiduameti piirkondlikule keskusele;
 • posti teel või toimetades ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar- ja Toiduameti piirkondlikule keskusele;
 • notari kaudu.

Juhul kui esitatud majandustegevusteates on andmed muutunud tuleb vastavatest muudatustest hiljemalt viie tööpäeva jooksul VTA-le teada anda. Kui otsustatakse loobuda toidu käitlemisest, kas teatud tähtajani või lõplikult, siis peab sellest samuti VTA-d teavitama. Muudatustest ja toidu käitlemisest loobumisest teatamiseks kasutada eelpool nimetatud teate esitamise viise.

Tegevusest teavitanud ettevõtted leiate avalikust andmebaasist. 

Viimati uuendatud: 7. Mai 2020