Language switcher

Sa oled siin

Tegevusload ja teavitamine

Enamus toiduettevõtted peavad Veterinaar- ja Toiduametit oma tegevusest teavitama või taotlema tegevusluba.  

Teavitamise puhul tegemist protseduuriga, mille käigus informeeritakse ettevõttest, kus toitu käideldakse, selle asukohast, käitlemisvaldkonnast ja käideldavast toidugrupist. Tegevusluba tähendab sisuliselt järelevalveasutuse poolt saadud luba käitlemise alustamiseks.

Allolev tabel annab ülevaate millised tegevused vajavad teavitamist, mis tegevusluba ning tegevused, mis ei vaja teavitamist ega tegevusluba. 
 

Teavitamine ja tegevusload (kehtib kuni 31.12.2020)
Ei vaja teavitamist ega tegevusluba Teavitamine Tegevusluba
Taimsete esmatoodete tootmine kui tooteid turustatakse otse tarbijale või jaemüügi- ja toitlustusettevõttele Eesti piires Töötlemata taimsete esmatoodete tootmine ja turustamine hulgimüügi või tootmisettevõttele

Taimsete esmatoodete töötlemine, kui muudetakse toodete kuju ja omadusi, nt riivimine, koorimine, jahvatamine

Idude tootmine

Loomsete esmatoodete tootmine väikeses koguses: (1)      
- mesi – kuni 15 taru või mesilaspere
- munad – kuni 50 lindu
- lehma toorpiim – kuni 100 kg päevas või kuni 700 kg nädalas
- kitse toorpiim – kuni 20 kg päevas
- ute toorpiim – kuni 10 kg päevas                                     - kala – kuni 100 kg päevas

Ettevõtete kohta, kes toodavad loomseid esmatooteid suuremas koguses, saab VTA infot PRIA-st ja KIR-ist.

Kütitud ulukite käitlemine kogumiskeskuses

Kütitud ulukite rümba/raietükkide käitlemine väikeses koguses

Farmis tapetud kodulindude ja jäneseliste liha väikeses koguses käitlemine

Munade pakendamine

Kanamunade kvaliteedi- ja kaaluklassidesse liigitamine

Tegevused, mis väljuvad mee esmatootmise mõiste alt, nt teise mesiniku mee pakendamine, lisanditega meetoodete tootmine jne
Ettevõttel on ravimite käitlemise tegevusluba (nt toidulisandite hulgimüüjad) Kodus toidu valmistamine müügiks (2)

Toidu tootmine

Kodus loomse toidu valmistamine kui tooteid turustatakse teisele käitlejale (3)

  Toidu valmistamine ja müük avalikel üritustel Loomse toidu valmistamine ja müük teisaldatavas ja/või ajutises käitlemiskohas (näiteks müügitelgid, -kioskid ja -veokid) kui tooteid turustatakse teisele ettevõttele
  Jaemüük (toatemperatuuril hoitav toit, müügiautomaadid) Jaemüük (eritemperatuuri vajav toit)
  Toitlustamine (eritemperatuuri mittevajava toidu serveerimine ja kuumade jookide valmistamine/serveerimine Toitlustamine
 

Hulgimüük, sh ladustamine (toatemperatuuril hoitav toit)

Üksnes toidu vahendamine

Hulgimüük sh ladustamine (eritemperatuuri vajav toit)
  Kaugmüük (nt veebipood, telefoni- ja postimüük) Teises ettevõttes valmistatud toidu pakendamine
 

Toidu import EL välistest riikidest

Loomse toidu sissevedu EL riikidest (ehk sihtkoha vastuvõtja)

Teises ettevõttes valmistatud toidu külmutamine
  Toidu vedamine  
  Toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete valmistamine, töötlemine, müük ja import  

(1) Väikeses koguses toorpiima võib turustada üksnes piimatootmisettevõttest tarbijale
(2) Muu kui enda valmistatud toidu ladustamine eraelamus on hulgimüük
(3) Kui eraelamus valmistatakse nt pelmeene ja marineeritakse liha ning toite turustatakse teisele käitlejale kuuluvasse kohvikusse, siis selleks tuleb taotleda tegevusluba

Teavituse ja tegevusloa taotluse esitamine Maaeluministeeriumi kliendiportaalis

Tegevusest teavitanud  ja tegevusloaga ettevõtted leiate avalikust andmebaasist. 

Viimati uuendatud: 12. Oktoober 2020