Language switcher

Sa oled siin

Tegevusest teavitamine

Kõik toidu käitlejad peavad tevitama Veterinaar- ja Toiduametit (VTA) ettevõttest, kus toitu käideldakse. Kuna toidu käitlemine tähendab kõiki toidu tootmise, töötlemise ja turustamise etappe, peavad ettevõttest teatama kõik toidu käitlemisega tegelevad ettevõtjad alates tootmisest kuni toidu tarbijale üleandmiseni.

Sisuliselt on teatamise puhul tegemist protseduuriga, mille käigus informeeritakse VTA-d ettevõttest, kus toitu käideldakse, selle asukohast, käitlemisvaldkonnast ja käideldavast toidugrupist. Ettevõttest informeerimiseks tuleb VTA-le esitada majandustegevusteade.

Majandustegevusteade tuleb esitada enne käitlemise alustamist!

Majandustegevusteate esitamise hetkest peab olema täidetud kõik nõuded, millised asjaomasele ettevõttele kohalduvad (sobivad käitlemisruumid ja sisseseade, enesekontrolliplaan, tervisetõend jne). Alles pärast seda kui käitlejal on selge valmisolek nõuete täitmise osas, saab ta toidu käitlemisega alustada.
 

Majandustegevusteate saab esitada:

 

Viimati uuendatud: 23. Oktoober 2020