Language switcher

Kala

Kalandustoodete all mõistetakse kõiki merevee- või mageveeloomi mida peetakse kas looduslikes või tehistingimustes, kaasa arvatud nende kõik söödavad vormid, osad ja tooted.

Kalandustoodete alla ei kuulu:

 • elusad kahepoolmelised karploomad (nt austrid);
 • elusad okasnahksed (nt meritäht, merisiilik, meripura);
 • elusad mantelloomad (nt merituped, ripikloomad, salbid);
 • elusad meriteod;
 • kõik imetajad, roomajad ja konnad.

 

Veterinaar- ja Toiduameti tegevusluba on vaja järgmisteks tegevusteks:

 • kalandustoodete töötlemine, pakendamine ja ladustamine ning
 • kalandustoodete käitlemine kalatöötlemislaeval

 

Kalatöötlemislaev on laev, mille pardal käsitsetakse kalandustooteid ühe või mitme järgmise toimingu abil, millele järgneb pakkimine või pakendamine ning vajaduse korral jahutamine või külmutamine:

 • fileerimine;
 • viilutamine;
 • nahatustamine;
 • kodadest või poolmetest vabastamine;
 • tükeldamine, hakkimine või
 • töötlemine.
Viimati uuendatud: 5. Mai 2020