Language switcher

Sa oled siin

Määratletud riskiteguriga materjal (SRM)

Määratletud riskiteguriga materjali (edaspidi SRM) käitlemise veterinaarnõuded on kehtestatud, et kaitsta inimese ja looma tervist transmissiivseid spongiformseid entsefalopaatiaid (edaspidi TSE) põhjustavate haigustekitajate leviku eest.

TSE-d on kõik loomadel esinevad infektsioosse proteiini ehk priooni tekitatud spongiformsete ajukahjustustega kulgevad ning surmaga lõppevad haigused nagu lammastel skreipi ja veistel spongiformne entsefalopaatia (edaspidi BSE) ehk hullu lehma tõbi.

TSE leviku ennetamise üheks meetmeks on SRM-i nõuetekohane käitlemine, et välistada SRM-i sattumine inimese ja looma toiduahelasse. SRM-i kuuluvad organid ja koed, millised on BSE tekitaja ülekande riski suhtes olulisemad ja kuuluvad seetõttu hävitamisele.

SRM-i käitlemise veterinaarnõuded on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 999/2001, millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad.

Riigid on BSE ohu alusel jaotatud 3 kategooriasse. Komisjoni otsuses nr 2007/453, millega määratakse BSE ohu alusel liikmesriikide, kolmandate riikide või nende piirkondade BSE staatus, on loetelud:

 • väheolulise BSE ohuga riikidest (Eesti kuulub väheolulise BSE ohuga liikmesriikide hulka);
 • kontrollitud BSE ohuga riikidest;
 • määratlemata BSE ohuga riikidest.

SRM-i määratlus

Väheolulise BSE ohuga liikmesriigist pärit veiste koed ja organid, mis kuuluvad SRM-i loetellu:

 • üle 12 kuu vanuste veiste seljaaju ja kolju, sealhulgas aju ja silmad ning välja arvatud alalõug.

Kontrollitud või määratlemata BSE ohuga liikmesriigist või kolmandast riigist pärit veiste koed ja organid, mis kuuluvad SRM-i loetellu:

 • üle 12 kuu vanuste veiste seljaaju ja kolju, sealhulgas aju ja silmad ning välja arvatud alalõug;
 • üle 30 kuu vanuste veiste selgroog, välja arvatud sabalülid, kaela-, rinna- ja nimmelülide oga- ja ristjätked ning mediaansed ristluuharjad ja ristluutiivad, kuid sealhulgas spinaalganglion;
 • igas vanuses veiste mandlid, peensoole viimased neli meetrit, umbsool ja soolekinnisti.

Lammaste ja kitsede puhul (olenemata, kust nad pärit on) loetakse alates 30.07.2018 SRM-iks alljärgnevad koed ja organid:

 • üle 12 kuu vanuste ja igemest väljunud jäävlõikehambaga lammaste ja kitsede kolju, sealhulgas aju ja silmad, ning seljaaju.

SRM-i käitlemise veterinaarnõuded

 • SRM tuleb eraldada veiste, lammaste ja kitsede tapmise ja töötlemise ajal tapamajas. Veiste selgroogu ja lammaste/kitsede seljaaju on lubatud eraldada tegevusloaga lihalõikusettevõttes.
 • SRM-i sisaldavale rümbale/rümbaosale kannab lihakontrolli teostav veterinaararst TSE templijäljendi.
 • Kohe peale eraldamist tuleb SRM värvida värvainega või kui asjakohane, siis muul viisil märgistada.
 • SRM kuulub 1. kategooria loomsete kõrvalsaaduste hulka, seega SRM-i tekkimise kohtades peavad kogumisnõud olema kohase märgistusega.
 • SRM-i sisaldavad loomsed kõrvalsaadused tuleb ettevõttest väljastada 1. kategooria loomsete kõrvalsaaduste töötlemise ettevõttesse.
 • Juhul, kui veiste selgroog kuulub SRM-i hulka, peab veiste selgroogu sisaldavate rümpade/rümbaosade etiketile kandma selgelt nähtava punase triibu.
 • Rümpade/rümbaosade ettevõttest väljastamisel tuleb lihapartiiga kaasasoleval äridokumendil esitada täiendav teave selgroo eemaldamist vajavate (st selgroog kuulub SRM-i hulka) veiserümpade/ rümbaosade kohta.
Viimati uuendatud: 23. Mai 2019