Language switcher

Teavitamine

Millal tuleb esitada majandustegevusteade?

Majandustegevusteade on vaja esitada liha valdkonnas järgmiste tegevuste korral:

  • farmis tapetud kodulindude ja jäneseliste liha väikeses koguses käitlemine;
  • kütitud uluki rümba ja rümba raietükkide väikeses koguses käitlemine;
  • kütitud ulukite käitlemine ulukite kogumiskeskuses.

Majandustegevusteade tuleb esitada enne käitlemise alustamist! Majandustegevusteate esitamise hetkest peavad olema täidetud kõik nõuded, millised asjaomasele ettevõttele kohalduvad (sobivad käitlemisruumid ja sisseseade, enesekontrolliplaan, tervisetõend jne). Alles pärast seda, kui käitlejal on selge valmisolek nõuete täitmise osas, saab ta toidu käitlemisega alustada.

Kuidas majandustegevusteadet esitada?

Majandustegevusteate näidisvorm on kättesaadav Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel (toit-> majandustegevusest teatamine -> dokumendivormid). Elektrooniliselt on võimalik teadet täita Eesti teabevärava eesti.ee või Maaelusministeeriumi kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu).

Majandustegevusteate saab esitada:

  • Eesti teabevärava eesti.ee kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);
  • Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu);
  • digiallkirjastatult e-posti teel ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar- ja Toiduameti piirkondlikule keskusele;
  • posti teel või toimetades ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar- ja Toiduameti piirkondlikule keskusele;
  • notari kaudu.

Juhul kui esitatud majandustegevusteates on andmed muutunud, tuleb vastavatest muudatustest hiljemalt viie tööpäeva jooksul VTA-le teada anda. Kui otsustatakse loobuda toidu käitlemisest, kas teatud tähtajani või lõplikult, siis peab sellest samuti VTA-d teavitama. Muudatustest ja toidu käitlemisest loobumisest teatamiseks kasutada eelpool nimetatud teate esitamise viise.

VTA peab teatatud ettevõtete üle arvestust, avaldab need veebilehel ning teostab riiklikku järelevalvet kehtestatud nõuete järgimise kontrollimiseks.

Täpsemate küsimuste korral pöörduge palun ettevõtte asukohajärgse Veterinaar-ja Toiduameti piirkondliku keskuse poole.

Viimati uuendatud: 7. Mai 2020