Language switcher

Sa oled siin

Väikese tootmismahuga rümpade, hakkliha ja lihavalmististe proovivõtu sagedus

Tapamajades, hakkliha ja lihavalmistisi tootvates ettevõtetes on mikrobioloogiliste proovide võtmine reguleeritud komisjoni määrusega (EL) nr 2073/2005, toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta.

Punaseliha tapamajades tuleb võtta proove veise-, sea-, lamba- ja kitserümpadelt. Igal proovivõtul võetakse proovid viielt juhuslikult valitud rümbalt enne rümpade jahutamist. Rümba proovivõtukohad tuleb valida riskipõhiste põhimõtete järgi, vastavalt kasutatavale tapatehnoloogiale. Eesmärgiks on võtta proovid kohtadest, kus saastumise võimalus on suurim ning igal proovivõtul tuleb võtta proovid kindlaksmääratud kohtadest.

Hakkliha ja lihavalmistisi tootvates ettevõtetes tuleb võta proove hakklihast ja lihavalmististest.

Hakklihast ja lihavalmistisest võetud proov peab koosnema viiest osaproovist.

Proovivõtu sagedus on üks kord nädalas. Iga nädal peab muutma proovide võtmise päeva, et tagada proovivõtmine kõigil nädalapäevadel.

Hakkliha ja lihavalmististe proovide võtmisel E. coli ja aeroobsete mikroorganismide kolooniate arvu analüüsideks ning rümpadelt proovide võtmisel Enterobacteriaceae ja aeroobsete mikroorganismide kolooniate arvu analüüsideks võib kontrollimise sagedust vähendada kahe korrani kuus, kui kuuel järjestikusel nädalal on saadud rahuldavad tulemused.

Hakkliha, lihavalmististe ja rümpadelt proovide võtmisel Salmonella analüüsideks võib sagedust vähendada kahele korrale kuus, kui kolmekümnel järjestikusel nädalal on saadud rahuldavad tulemused.

Veterinaar- ja Toiduamet vabastab väikese tootmismahuga lihakäitlemisettevõtted eespool kirjeldatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2073/2005 sätestatud proovivõtu sagedusest ja  sätestab alljärgnevad proovivõtu sagedused:

Searümpadelt proovivõtu sagedus vastavalt nädala tapamahule:

 • 1 - 10 siga – 1 proovivõtt aastas;
 • 11 - 40 siga – 2 proovivõttu aastas;
 • 41 - 70 siga – 3 proovivõttu aastas;
 • 71 - 100 siga – 4 proovivõttu aastas;
 • 101 - 130 siga – 6 proovivõttu aastas;
 • 131 - 280 siga – 12 proovivõttu aastas.

Veiserümpadelt proovivõtu sagedus vastavalt nädala tapamahule:

 • 1 - 5 veist – 1 proovivõtt aastas;
 • 6 - 10 veist – 2 proovivõttu aastas;
 • 11 - 15 veist – 3 proovivõttu aastas;
 • 16 - 20 veist – 4 proovivõttu aastas;
 • 21 - 25 veist – 6 proovivõttu aastas;
 • 26 - 50 veist – 12 proovivõttu aastas.

Lamba- ja kitserümpadelt proovivõtu sagedus vastavalt nädala tapamahule:

 • 1 - 7 lammast/kitse – 1 proovivõtt aastas;
 • 8 - 14 lammast/kitse – 2 proovivõttu aastas;
 • 15 - 21 lammast/kitse – 3 proovivõttu aastas;
 • 22 - 28 lammast/kitse – 4 proovivõttu aastas;
 • 29 - 35 lammast/kitse – 6 proovivõttu aastas;
 • 36 - 70 lammast/kitse – 12 proovivõttu aastas.

Hakklihast, v.a toorelt söömiseks ettenähtud hakklihast, proovivõtu sagedus vastavalt nädala tootmismahule:

 • kuni 15 kg – ei kohaldata proovivõtmist;
 • 16 -150 kg  – 1 proovivõtt aastas;
 • 151 - 1000 kg – 1 proovivõtt kolme kuu jooksul;
 • 1001 - 2000 kg – 2 proovivõttu kolme kuu jooksul.

Lihavalmististest proovivõtu sagedus vastavalt nädala tootmismahule:

 • kuni 15 kg – ei kohaldata proovivõtmist;
 • 16 - 150 kg – 1 proovivõtt aastas;
 • 151 - 1000 kg – 1 proovivõtt kolme kuu jooksul;
 • 1001 - 2000 kg – 2 proovivõttu kolme kuu jooksul.

Kui ettevõtte tootmismahud ületavad eespool näidatud tootmismahtusid, tuleb ettevõttes proove võtta vastavalt määruses 2073/2005 sätestatud proovivõtu sagedusele.

Tootmismahtude arvutamine toimub reaalselt ettevõttes toimunud loomade tapmise, hakkliha, lihavalmististe valmistamise perioodi alusel. Kui ettevõte valmistab lihavalmistisi aastas näiteks üksnes 12 nädalat (3 kuud), siis nädala tootmismahu arvutamise aluseks võetakse 12 nädalat, mitte 52 (aasta) nädalat.

Veise-, sea-, lamba- ja kitserümbalt võetud proove tuleb uurida alljärgnevatele  mikrobioloogilistele näitajatele:

 • aeroobsete mikroorganismide arv;
 • Enterobacteriaceae;
 • Salmonella

Hakkliha tuleb uurida alljärgnevatele mikrobioloogilistele näitajatele:

 • aeroobsete mikroorganismide arv;
 • E. coli;
 • Salmonella

Lihavalmistisi tuleb uurida alljärgnevatele mikrobioloogilistele näitajatele:

 • E. coli;
 • Salmonella
Viimati uuendatud: 4. Juuni 2019