Language switcher

Muna

Munade turustamise erinevad võimalused

Olenemata lindude arvust ning tegevuse eesmärgist peavad  kõik linnufarmid olema PRIA-s registreeritud.

Väikeses koguses munade turustamine:

       Väikeses koguses munade esmatootjaks loetakse kuni 50 linnuga majapidamist või ettevõtet. Loomse toidu sh munade väikesed kogused  ja turustamise nõuded on määratud põllumajandusministri 15. juuni 2006.a määruses nr 72 „Väikeses koguses esmatoodete turustamise hügieeninõuded”.

       Väikeses koguses mune võib müüa:

 • farmist/kodust/turul/laadal otse tarbijale;
 • jaekaubandusettevõttele sh toitlustusettevõttele, kes turustab need otse tarbijale.

Väikeses koguses munade tootjatel tuleb munade müümisel arvestada alljärgnevaga:   

 • selliselt turustatavad munad peavad olema pärit tervetelt, ilma kliiniliste haigustunnusteta lindudelt;
 • munad tuleb turustada jaekaubandusettevõtjale sh toitlustusettevõtjale 7 päeva jooksul alates munemisest ja tarbijale 21 päeva jooksul arvates munemisest;
 •  müüja peab müügikohas esitama info munade päritolu kohta näidates tootja nime ja aadressi ning „parim enne“ kuupäeva, mille tootja määrab ise alates munemise päevast (max 21 päeva); Nt: Andrus Kask, Märjamaa talu, Põlvamaa. Parim enne: 12.12.12;
 •  munad võib müümisel asetada nt kilekotti, munakarpi vms.  NB! Teise tootja või pakenduskeskuse infoga munakarpe ei ole lubatud kasutada!

Kanamunade turustamine üle 50 linnuga majapidamisest või ettevõttest:

          Sellist päritolu kanamune võib müüa:

 • tegevusluba omavatele munapakenduskeskusele;
 • tegevusluba omavatele munatooteid käitlevale ettevõttele.

NB! Üle 50 linnuga farmist pärit kanamunade müük jaekaubandusettevõttele ei ole lubatud.

Muude linnumunade (vutimunade, jaanalinnumunade jne) va kanamunade turustamine üle 50 linnuga majapidamisest või ettevõttest:

Sellist päritolu mune võib müüa :

 • tegevusluba omavatele munapakenduskeskusele;
 • tegevusluba omavatele munatooteid käitlevale ettevõttele;
 • farmist/kodust/turul/laadal otse tarbijale;
 • jaekaubandusettevõttele sh toitlustusettevõttele.

Munade pakendamiseks ning kanamunade kvaliteedi- ja kaalukategooriatesse liigitamiseks peab ettevõte enne tegevuse alustamist omama tegevusluba. Samuti peavad omama tegevusluba munatoodete käitlemisega tegelevad ettevõtted.

Nõuded munapakenduskeskusele ja munatoodete käitlemisega tegelevale ettevõttele on  toodud:

 • Toiduseaduses,
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 852/2004, toiduainete hügieeni kohta II lisas,
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid, II lisas X jaos,
 • Komisjoni määruses nr 589/2008, milles sätestatakse nõukogu määruse nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad munade turustusnormide kohta.
Viimati uuendatud: 10. Juuni 2019