Language switcher

Teavitamine

Teavitus on lihtne menetlus, mille käigus informeeritakse oma tegevusest Veterinaar- ja Toiduametit.

Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja esitama majandustegevusteate (PDF)

Majandustegevusteade tuleb esitada enne käitlemise alustamist!

Mõned ettevõtjad on spetsialiseerunud toiduainetega kauplemisele (nt. vahendajad). Kuigi nad korraldavad toiduainete liikumist tarnijate vahel või toiduainete tarnimist jaemüüjatele, ei pruugi nad otseselt käidelda toiduaineid ega neid isegi oma valduses (mis võib tegelikkuses olla büroo) ladustada. Juhul kui Teie ettevõte kuulub toidukäitlemisettevõtte või toidukäitleja mõiste alla, kehtib selle tegevuse suhtes registreerimisnõue ja sellisel juhul esitatakse majandustegevusteade.

Näiteks juhul kui Eestis tegeletakse toorpiima vahendamisega siseriiklikult ja liikmesriikide vaheliselt nt. piimaühistud, kes tellivad veoteenuse ja vahendavad toorpiima aga füüsilist kogumiskeskust ei oma, peavad esitama majandustegevusteate ja teavitama oma tegevusest kui hulgimüügiettevõte.

Näiteks juhul kui piimatoodete valmistamine toimub eraelamu köögis ja piimatooteid turustatakse toiduks, siis peate esitama majandustegevusteate ja teatama oma tegevusest kui eraelamus toidu käitlemisest.

Millal tuleb esitada majandustegevusteade?

Majandustegevusteade on vaja esitada järgmiste tegevuste puhul:

  • piimatoodete valmistamine turuleviimiseks põhiliselt eraelamuna kasutatavas käitlemiskohas;
  • toidu vahendamine

Kuidas on võimalik majandustegevusteadet esitada?

Majandustegevusteate saab esitada Eesti teabevärava eesti.ee kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);

Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);

digiallkirjastatult e-posti teel ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar-ja Toiduameti piirkondlikule keskusele;

posti teel või toimetades ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar-ja Toiduameti piirkondlikule keskusele;

notari kaudu.

Viimati uuendatud: 7. Mai 2020