Language switcher

Tegevusluba

Tegevusluba annab ettevõtjale õiguse majandustegevuse alustamiseks ja teostamiseks tegevusloas märgitud ettevõttes või ettevõtte osas. Tegevusluba tähendab sisuliselt järelevalveasutuse poolt saadud luba käitlemise alustamiseks. Nimetatud järelevalveasutuseks on Veterinaar-ja Toiduamet.

Tegevusloa andmine on menetlus, mille käigus hinnatakse ja kinnitatakse tegevuskoha või selle osa, kus toitu käideldakse, vastavust toidualastes õigusaktides sätestatud nõuetele.

Milline ettevõte peab taotlema tegevusluba piima käitlemise valdkonnas?

Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitlejal olema tegevusluba (PDF)

Piima valdkonnas kuuluvad siia ettevõtted, kus:

Valmistatakse piimatooteid töötlemisettevõttes;

Kogutakse piima kogumiskeskuses

Kuidas on võimalik andmeid esitada ja tegevusluba saada?

Tegevusloa taotluse saab esitada:

Eesti teabevärava eesti.ee kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);

Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu);

digiallkirjastatult e-posti teel ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar-ja Toiduameti piirkondlikule keskusele;

posti teel või toimetades ettevõtte asukohajärgsele Veterinaar-ja Toiduameti piirkondlikule keskusele;

notari kaudu.

Viimati uuendatud: 7. Mai 2020