Language switcher

Sa oled siin

Toorpiima otseturustus

Eestis toodetud toorpiima otseturustamine on lubatud kehtiva toorpiima veterinaartõendi olemasolul.  (määrusega nr 71 on kehtestatud erisus). Toorpiima otseturustuseks väljastatakse toorpiima veterinaartõend loomapidajale piimafarmi asukohajärgse VTA struktuurüksuse veterinaarjärelevalveametniku poolt. VTA struktuurüksuse kontaktid on leitavad siit.

Piimafarmis kohapeal võib tarbijale turustada toorpiima ilma toorpiima veterinaartõendita üksnes väikeses koguses. Toorpiima väikeseks koguseks loetakse:

  • lehma toorpiima kuni 100 kg päevas või kuni 700 kg nädalas
  • kitse toorpiima kuni 20 kg päevas
  • ute toorpiima kuni 10 kg päevas.

Tarbija on füüsiline isik, kellele pakutakse või kes omandab või kasutab kaupa või teenust eesmärgil, mis ei seondu tema majandus- või kutsetegevusega.

Toorpiima otseturustuse korral võetakse riikliku järelevalve poolt toorpiima nõuetekohasuse kontrolliks kontrollproove loomapidajale teadmata ajahetkel. 

Lisateave Veterinaar- ja Toiduameti ja VTA kohaliku struktuurüksuse piimahügieeni järelevalveametnikult.

Viimati uuendatud: 23. Mai 2019