Language switcher

Sa oled siin

Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed (TKM) üldinfo

Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed hõlmavad kõiki materjale ja esemeid, mis on mõeldud toiduga kokkupuutumiseks (nt toidunõud ja köögitarvikud); mis juba puutuvad toiduga kokku ja on selleks ette nähtud (nt toidupakendid); või mille puhul võib eeldada, et need puutuvad toiduga kokku või eraldavad toitu oma koostisosi (nt salvrätid, kaupluste ostukotid). Sisuliselt on TKM mistahes toiduga vahetusse kontakti minev/olev materjal ja ese.

Toiduga kokkupuutuvateks materjalideks ja esemeteks liigitatakse ka inimtarbimiseks mõeldud veega kokkupuutuvad materjalid ja esemed (va ühis- või eraveevärgi püsiosad). Antiikesemeid ja katte- või pindmaterjale, mida võib koos toiduga süüa (nt söödavad juustukoorikud), ei liigitata toiduga kokkupuutuvateks materjalideks/esemeteks.

TKM võib olla valmistatud:

 • plastist (nt plastkarbid, joogitopsid)
 • klaasist (nt pudelid)
 • keraamikast (nt kruusid, ahjupotid)
 • metallist (nt konservitoosid, pannid)
 • paberist (nt pakkepaber) ja papist (nt koogikarbid)
 • puidust (nt lõikelauad)
 • muust materjalist (nt korgist- veinipudeli korgid, silikoonist- ahjunõud või ka mitmest eelpooltoodud materjalist korraga nagu plastaknaga paberist saiakotid, plastkorkidega kartongist tetrapakendid jm).

Miks võib TKM inimese tervisele ohtu põhjustada?

Kõikidest toiduga kokkupuutuvatest materjalidest/esemetest kandub mingisugune kogus materjaliosakesi toitu. Selleks, et materjalid/esemed oleksid inimese tervisele ohutud, on lubatud toiduga kokkupuutumisel nendest toitu üle kanduda väga väike kogus materjaliosakesi. Kui materjaliosakesi on toidus lubatust rohkem, võivad need pideva tarbimise tulemusena hakata organismis kogunema ja aja möödudes organismi mõjutama. See, kui palju osakesi kandub materjalist/esemest toitu sõltub materjali/eseme koostisest (kasutatud lähteained, tootmise tingimused) ja materjali/eseme kasutamise tingimustest toiduga kokkupuutel.

Kasutamistingimuste puhul on kolm olulist tegurit:

 1. toidu reageerimisvõime materjaliga ehk toidu võime põhjustada materjaliosakeste sattumist toitu.
 2. materjali/eseme kasutamise temperatuur toiduga kokkupuutumisel. 
 3. materjali/eseme toiduga kokkupuute ajaline kestvus. 

Märgistus

Märgistatud peavad olema toiduga veel mitte kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Märgistus peab olema nähtav, selgesti loetav ja koosnema vähemalt järgmisest teabest:

 1. sõnad “toiduga kokkupuutumiseks” või konkreetset kasutusotstarvet näitav märge, nagu “kohvimasin”, “veinipudel”, “supilusikas” või Peekrit-kahvlit kujutav eristusmärk ​​;
 2. vajadusel ohutu ja asjakohase kasutamise erijuhised;
 3. materjalide ja esemete turule viimise eest vastutava, ühenduses asutatud tootja, käitleja või müüja nimi/ärinimi ning kummalgi juhul aadress või registreeritud asukoht;
 4. küllaldane märgistus või identifitseering, mis tagab materjali jälgitavuse;
 5. aktiivsete materjalide ja esemete puhul teave nende lubatud kasutusotstarbe või otstarvete kohta ning muu asjakohane teave.

Jaemüügis peab märgistus olema esitatud ühena järgmistest:

 • materjalidel ja esemetel või nende pakendil; või
 • materjalidele ja esemetele või nende pakenditele kinnitatud etikettidel; või
 • materjalide ja esemete vahetus läheduses oleval ostjatele selgelt nähtaval sildil.

Turustamise muudes etappides kui jaemüügis peab märgistus olema esitatud ühena järgmistest:

 • saatedokumentides; või
 • etikettidel või pakenditel (millesse on materjalid/esemed pakendatud); või
 • materjalidel ja esemetel.

Ülevaade valdkonda reguleerivatest õigusaktidest

Toiduga kokkupuutuv materjal/ese

Reguleeriv õigusakt

Õigusakti kirjeldavad märksõnad

Kõik materjalid/esemed

1935/2004/EÜ

Raammäärus, aktiivsete ja intelligentsete  materjalide/esemete üldnõuded

2023/2006/EÜ

Head tootmistavad, trükivärvid

Toiduseadus

Toiduohutuse alused

Pakendiseadus

Pakend, raskemetallide sisaldus

Keraamika

84/500/EMÜ

Erinõuded, ohutuse katsetamise meetodid

  Põllumajandusministri määrus nr 93  Erinõuded, ohutuse katsetamise meetod

Plast

10/2011/EÜ

Erinõuded, ohutuse katsetamise meetodid

284/2011/EÜ

Hiinast ja Hongkongist pärit plastist köögitarvikute import (täpsemalt)

Ringlussevõetud plast

282/2008/EÜ

Erinõuded

Regenereeritud tsellulooskile

Põllumajandusministri määrus nr 93 

Erinõuded

Aktiivsed ja intelligentsed materjalid/esemed

450/2009/EÜ

Erinõuded

Epoksüdervivaadid 1895/2005/EÜ Kasutamise piirangud
Lakid ja pinnakaitsevahendid 2018/213/EÜ Bisfenool A kasutamine lakkides ja pinnakaitsevahendites

Lähemalt nõuetest toidukäitlejale ja TKM valmistajale/turustajale.

Viimati uuendatud: 6. Mai 2020