Language switcher

Sa oled siin

Toidukäitlejale (TKM kasutaja)

Toidukäitlejal on kohustus tagada TKM selline lõpptarbijani jõudmine, nagu TKM tootja on seda ette näinud (nõuetekohased ladustamise tingimused, hügieeniline ümberpakendamine jne).

Käitlejal on ka kohustus tõestada, et materjal/ese on nõuetekohane- turustamisetappides on tõenduseks korrektne materjali/eseme märgistus ja nõuetekohane vastavusdeklaratsioon (teatud materjalirühmade korral).

Nii märgistuse kui vastavusdeklaratsiooni (VD) väljastab TKM valmistaja või Euroopa Liidu tolliterritooriumile importija või ühenduses asutatud müüja. Kui importija/müüja koostab märgistuse või VDi ise, saadakse algne informatsioon toote võimalike kasutamise piirangute jm kohta materjali/eseme tootjalt. Lähtudes saadud informatsioonist võib importija/müüja teostada tõenduskatseid migratsiooniväärtuste kohta.

Vastavusdeklaratsioon

Teatud materjalirühmadele on kehtestatud täiendavad nõuded ohutuse tagamiseks, mille kohaselt tuleb lisaks nõuetekohasele märgistusele esitada ka VD. Materjalirühmad, mille puhul esitatakse VD:

  • plastid (sh kile ja vahtplast),
  • keraamika ning
  • regenereeritud tsellulooskile.

Lisaks on VD esitamise kohustus ka aktiivsetel ja intelligentsetel materjalidel ja esemetel ning epoksüühendeid sisaldavatel materjalidel ja esemetel.

Vastavusdeklaratsiooni väljastab TKM valmistaja või EL tolliterritooriumile importija või ühenduses asutatud müüja. Käitleja peab olema suuteline vastavusdeklaratsiooni esitama kõikides turustamisetappides, kusjuures jaekaubanduses esitatakse VD nõudmisel (välja arvatud toodete üleandmisel tarbijatele). Vastavusdeklaratsiooni õigsuse tõendamiseks peavad olema kättesaadavad ka asjakohased tõendusdokumendid (katseprotokollid või teoreetilised arvutused).

Vastavusdeklaratsioonil ei ole kohustuslik esitada kehtivusaega. VD väljaandja uuendab deklaratsiooni, kui migratsioon muutub tootmises toimunud oluliste muudatuste tulemusena või kui ilmnevad uued teaduslikud andmed.

Eestisse sisse tulevaid (nii EL sisesed, kui ka kolmandatest riikidest) TKM vastavusdeklaratsioone on lubatud esitada järgmistes keeltes:

  • eesti;
  • vene;
  • inglise.

Selle juures paralleelselt peab VD olema ka sellest huvitatud käitlejatele kergesti arusaadavas keeles. Tõlke korraldab ja selle õigsuse eest vastutab käitleja. Tõlge ei pea olema notariaalselt kinnitatud või tõlgitud vandetõlgi poolt. Siseriiklikult koostatav (st Eesti tootja poolt koostatav) VD peab olema eesti keeles.

 

Viimati uuendatud: 31. Mai 2019