Language switcher

Sa oled siin

Nõuded toidulisanditele

Toidu käitlejad on vastutavad selle eest, et toidulisandid oleksid ohutud ja vastaksid nõuetele.

Alljärgnevalt on toodud ülevaade nõutest, mida silmas pidada toidulisandite turustamisel:

       Kiire ülevaate märgistuse nõuetest leiab siit (PDF) ja põhjalikuma juhendi leiab siit. (PDF)

Toidulisandite käitlemine

Tootmine/pakendamine on tegevus, mis vajab Veterinaar- ja Toiduameti tegevusluba.

Turustamine,  vahendamine ja eraelamus tootmine on tegevus, millest tuleb Veterinaar- ja Toiduametit teavitada.

Kõik tegevusloaga ja teavitatud ettevõtted leiab siit.

Erinõudeid toidulisandite käitlemisele ei ole ja seega tuleb lähtuda üldistest nõuetest, mis muuhulgas kohustavad:

Üldised nõuded toidu käitlemisele leiab Toiduseadusest ja määrusest 178/2002.

Hügieennõuded leiab määrusest nr 852/2004.

Viimati uuendatud: 26. Juuli 2019