Language switcher

Sa oled siin

Info ja juhendmaterjalid

Määruse (EÜ) nr 1924/2006 sisu selgitav juhend toidukäitlejale (uuendatud 26. juuni 2014) (PDF)

Määruse (EÜ) nr 1924/2006 teatud sätteid selgitav Euroopa Komisjoni juhend (inglise keeles) (PDF)

Juhend ootel olevate tervisealaste väidete otsimiseks (uuendatud 20.12.2016) (888.83 KB, PDF)

Tervisealaste väidete sõnastuse muutmine (inglise keeles) (46.26 KB, PDF)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta

Komisjoni määrus (EL) nr 432/2012, millega  kehtestatakse nimekiri tervisealastest väidetest, mida on lubatud esitada toidu kohta, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavad väited

Komisjoni määrus (EL) nr 907/2013, 20. september 2013 , millega kehtestatakse eeskiri üldnimetuse kasutamise avalduste esitamiseks

Komisjoni rakendusotsus 2013/63/EL, millega võetakse vastu suunised Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1924/2006 artiklis 10 sätestatud tervisealaste väidete eritingimuste rakendamiseks

Komisjoni määrus (EÜ) nr 353/2008, millega kehtestatakse rakenduseeskirjad selle kohta, kuidas taotleda tervisealaste väidete esitamise lubasid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1924/2006 artiklis 15 sätestatu kohaselt

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019