Language switcher

Loa taotlemine

Uuele tervisealasele väitele loa saamine ja väite nimekirja lisamine toimub loataotlusega.

 Rakenduseeskiri tervisealase väite esitamise loa saamiseks, sh taotluse sisunõuded on kehtestatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 353/2008.

Juhised taotluse koostamiseks ning vormistamiseks on avaldatud EFSA veebilehel.

Tervisealase väite loa taotlus esitatakse liikmesriigi pädevale asutusele – Eestis Veterinaar- ja Toiduametile.

Viimati uuendatud: 16. Jaanuar 2020