Language switcher

Üldnimetused

Üldnimetusi, nagu digestiivid või köhakompvekid vms, millega on tavapäraselt tähistatud mingi toidu- või joogigrupi iseärasus, mis võib jätta mulje mõju avaldamisest tervisele, on võimalik erandina jätkuvalt kasutada ilma väidete määruse nõudeid täitmata.

Erandi saamiseks tuleb toidukäitlejal (või vastava toidusektori esindajal) esitada üldnimetuse kasutamise avaldus.

Avalduse sisu- ja vorminõuded ning esitamise ja hindamise protseduur on kirjeldatud  Komisjoni määruse (EL) nr 907/2013 lisas.

Avaldus esitatakse liikmesriigi pädevale asutusele - Eestis Veterinaar- ja Toiduametile. 

Üldnimetuse puhul peab olema võimalik tõendada, et seda nimetust on liikmesriigis (liikmesriikides) kasutatud vähemalt aastast 1993.

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019