Language switcher

Üldnimetused

Üldnimetusi, nagu Cough drops, Kurkkupastilli, Hustenstopper, Biscotto salute, Tonic  vms, millega on tavapäraselt tähistatud mingi toidu- või joogigrupi iseärasus, mis võib jätta mulje mõju avaldamisest tervisele, on võimalik erandina jätkuvalt kasutada ilma väidete määruse nõudeid täitmata.

Erandid on kirjeldatud Komisjoni määruses (EL) 2019/343. Erandi saanud üldnimetusi – esitatud ka allolevas tabelis - ei tõlgita eesti keelde.

Erandi saamiseks tuleb toidukäitlejal (või vastava toidusektori esindajal) esitada üldnimetuse kasutamise avaldus.
Avalduse sisu- ja vorminõuded ning esitamise ja hindamise protseduur on kirjeldatud  Komisjoni määruse (EL) nr 907/2013 lisas.
Avaldus esitatakse liikmesriigi pädevale asutusele - Eestis Veterinaar- ja Toiduametile. Erandi taotlemiseks peab olema võimalik tõendada, et seda üldnimetust on liikmesriigis (liikmesriikides) kasutatud vähemalt aastast 1993.

Viimati uuendatud: 15. Jaanuar 2020