Language switcher

Sa oled siin

Putukad

 

Putukad kuuluvad uuendtoidu alla, kuna neid ei ole Euroopa Liidus enne 1997. aastat olulisel määral toiduna kasutatud. Putukate turustamiseks toiduna on vaja uuendtoidu luba.

Siiani ei ole uuendtoidu luba ühelegi putukale antud ning seega ei või putukaid toiduna Eestis turustada.

 

Euroopa Komisjonile on esitatud järgmised putukate uuendtoidu taotlused: 

Putuka liik Nimetus eesti keeles Taotluse number ja taotleja Staatus (13.10.2020.a seisuga)
Acheta domesticus, crickets toakilk

2018/0804 Fair Insects BV (A Protix Company)

2018/0128 Belgium Insect Industry Federation (BiiF)

2019/1227 Cricket One Co., Ltd

EFSA hindamine peatatud (alustatud sept 2019)

EFSA-s, ei ole veel hindamisel                       

EFSA-s hindamisel, tähtaeg 04.04.2021

Alphitobius diaperinus, buffalo worms mardikas liigist Alphitobius diaperinus

2018/0125 Proti-Farm Holding NV    

2019/1292 Protifarm Holding N.V.

EFSA hindamine peatatud (alustatud juuli 2018)

EFSA-s, ei ole veel hindamisel

Gryllodes sigillatus, crickets kilk 2018/0260 SAS EAP Group - Micronutris EFSA hindamine peatatud (alustatud juuli 2018)
Locusta migratoria, grasshoppers rändtirts

2018/0803 Fair Insects BV (A Protix Company)

2018/0395 Belgium Insect Industry Federation (BiiF)

EFSA hindamine peatatud (alustatud sept 2019)

EFSA-s, ei ole veel hindamisel

Tenebrio molitor, meal worms harilik jahumardikas

2018/0241 SAS EAP Group - Micronutris

2018/0396 Belgium Insect Industry Federation (BiiF)

2018/0802 Fair Insects BV (A Protix Company)

EFSA-s hindamisel, tähtaeg 18.11.2020

2018/0396- hindamine peatatud (alustatud dets 2019)

2018/0802- hindamine peatatud (alustatud aug 2019)

Apis mellifera, European honey bee meemesilane 2019/0754 The Finnish Beekeepers’ Association EFSA-s hindamisel, tähtaeg 05.04.2021
Hermetia illucens, black soldier fly kärbes liigist Hermetia illucens 2018/0765 Enorm Biofactory A/S EFSA hindamine peatatud (dets 2019)
  1. Andmekaitsega taotlus- ettevõte on taotlenud andmekaitset. Kui Komisjon selle annab, siis saab ainult see ettevõte antud uuendtoitu turustada järgmise 5 aasta jooksul. 
  2. Andmekaitseta taotlus- kui Komisjon annab loa, siis võivad kõik ettevõtted uuendtoitu turustada vastavalt loas toodud tingimustele

NB! Kui ühele putuka liigile on esitatatud nii andmekaitsega kui andmekaitseta uuendtoidu taotlus ja esimesena antakse luba andmekaitsega taotlusele, siis võivad kõik ettevõtted loa saanud putuka liiki siiski turustada. Kõigi tabelis olevate putuka liikidele on esitatud ka andmekaitseta taotlused aga kõiki taotluseid ei ole avalikustatud (Komisjon ootab juurde lisainfot, et taotlus oleks sobilik).

Euroopa Komisjoni kodulehelt leiab uuendtoidu taotluste kokkuvõtted. Taotluste kokkuvõtetest on näha, mis kujul ja millistes toidugruppides putukatele luba taoteldakse. 

Taotluste riskihindamise kulgu saab jälgida EFSA registrist. Selleks sisestada otsingu märksõnaks kas taotluse number või putuka liigi nimetus. EFSA-l on 9 kuud aega taotluse hindamiseks. Kuid hindamine peatatakse, kui selleks on taotlejalt vaja lisainfot ning selle aja võrra pikeneb ka riskihinnangu valmimise tähtaeg.

Kui EFSA on avaldanud positiivse hinnangu siis on Komisjonil aega 7 kuud, et lisada uus uuendtoit lubatud uuendtoidu nimekirja (määrus 2017/2470). Praktikas on see protsess siiani aega võtnud 4-6 kuud.

Putukad teistes liikmesriikides

Kuigi putukad on Euroopa Liidus praegu loata uuendtoit, siis teatud EL liikmesriigid lubavad putukaid siseriiklikult toidus/toiduna kasutada. Selle põhjuseks on asjaolu, et need riigid tõlgendasid varem kehtinud uuendtoidu määrust nii, et terved putukad ei kuulunud määruse kohaldamisalasse. Riigid, kes putukaid toiduks lubavad on näiteks Soome, Holland, Saksamaa, Austria, BelgiaTaani (PDF)

Lisainfot

 

Viimati uuendatud: 13. Oktoober 2020