Language switcher

Sa oled siin

Uuendtoidu loa taotlemine

Taotlus uuendtoidu loa saamiseks tuleb esitada elektrooniliselt Euroopa Komisjonile.

Taotlus peab koosnema kolmest osast:

  1. Kaaskiri

Selle vorm on leitav määruse 2017/2469 lisast I

  1. Tehniline toimik

See peab kirjeldama täpselt uuendtoitu ja teaduslike materjalidega tõendama selle ohutust

  1. Toimiku kokkuvõte

Euroopa Komisjon kontrollib taotluse vastavust nõuetele ja edastab sobiva taotluse Euroopa Toiduohutusametile (EFSA).

Seejärel EFSA hindab uuendtoidu ohutust 9 kuu jooksul. Kuid see aeg võib pikeneda, kui hindamiseks on vaja esitada lisainfot.

EFSA hinnangu põhjal teeb Euroopa Komisjonil 4 kuu jooksul otsuse kas lisada uuendtoit lubatud uuendtoitude loetellu või mitte.

Ettevõtete abistamiseks on EFSA välja töötanud juhendid taotluste koostamiseks ja esitamiseks:

Konfidentsiaalsus  

Ettevõtetel on võimalik taotleda teatud andmete konfidentsiaalseks muutmist (nt tootmisprotsess). Selleks tuleb taotluses vastavad osad koos põhjendustega välja tuua (näide on määruse 2017/2469 II lisas).

Andmekaitse

Ettevõtted saavad taotleda ka andmekaitset, mis tagab selle, et uuendtoidu luba antakse 5 aastaks ainult konkreetsele ettevõtte.

Andmekaitse saab taotleda järgmistel juhtudel:

  • uued (ehk avaldamata) teaduslikud tõendid või teadusandmed on taotluses deklareeritud konfidentsiaalsena;
  • ilma nende andmeteta ei oleks EFSA saanud ohutust hinnata;
  • taotlejal on ainuõigus konfidentsiaalsete teaduslike tõendite või teaduslike andmete kasutamisele.

Andmekaitsega luba ei takista teistel ettevõtetel esitamast sama uuendtoidu taotlust, kui ohutuse tõendamiseks ei saa kasutada andmekaitse all olevaid andmeid (v.a juhul kui on nõusolek loa saajalt).

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019