Language switcher

Sa oled siin

Uuendtoidu staatuse määramine

Toidu käitlejad on kohustatud kindlaks tegema, kas toit või selle koostisosa kuulub uuendtoidu alla.

Selleks tuleb tõendada, et toitu on kasutatud vähemalt ühes EL liikmesriigis olulisel määral toiduna enne 15. maid 1997.a.

Selle kindlaks tegemiseks ühte väga head võimalust ei ole. Selleks saab kasutada järgmiseid võimalusi:

Kui taimi/aineid antud nimekirjadest ei leia, siis võivad need olla uuendtoidud. 

Kui toidu käitlejal ei õnnestu toidu uuendtoidu staatust kindlaks määrata siis on võimalik esitada taotlus selle määramiseks Euroopa Liidu liikmesriigi pädevale asutusele. Eestis on selleks asutuseks Veterinaar- ja Toiduamet, kuid taotluse võib esitada ka teise liikmesriigi pädevatele asutusele.   (PDF)

Uuendtoidu staatuse taotluse vormid (eesti ja inglise keeles) leiab siit. Võimalusel soovitame kasutada ingliskeelset vormi, kuna konsulteerimine Komisjoni ja liikmesriikidega toimub inglise keeles.

Uuendtoidu staatuse määramine võib võtta aega kuni 4 kuud (vajadusel võib tähtaega pikendada veel 4 kuud).

Uuendtoidu staatuse määramise tulemusena vormistatakse ametlik vastus ja see saadetakse Euroopa Komisjonile, kes avalikustab selle nende kodulehel.

Viimati uuendatud: 25. Juuli 2019