Language switcher

Sa oled siin

Uuendtoidu staatuse määramise taotlus

Kui toidu käitlejal ei õnnestu toidu uuendtoidu staatust kindlaks määrata siis on võimalik esitada taotlus selle määramiseks Euroopa Liidu liikmesriigi pädevale asutusele. Eestis on selleks asutuseks Veterinaar- ja Toiduamet, kuid taotluse võib esitada ka teise liikmesriigi pädevale asutusele.  (PDF)

Võimalusel soovitame kasutada ingliskeelset vormi, kuna konsulteerimine Komisjoni ja liikmesriikidega toimub inglise keeles.

Uuendtoidu staatuse määramine võib võtta aega kuni 4 kuud (vajadusel võib tähtaega pikendada veel 4 kuud).

Uuendtoidu staatuse määramise tulemusena vormistatakse ametlik vastus ja see saadetakse Euroopa Komisjonile, kes avalikustab selle nende kodulehel.

Viimati uuendatud: 25. Juuli 2019