Language switcher

Sa oled siin

Aktiivsed ja intelligentsed materjalid

Vastavusdeklaratsiooninõue kohaldub aktiivsetele ja intelligentsetele toidu pakenditele või nende osadele.

Vastavusdeklaratsioonis sisaldub vähemalt järgmine teave:

 1. vastavusdeklaratsiooni esitava ettevõtja nimi ja aadress;
 2. aktiivseid ja intelligentseid materjale ning esemeid, nende materjalide ja esemete tootmiseks ette nähtud koostisosi või koostisosade tootmiseks ette nähtud aineid tootva või importiva ettevõtja nimi ja aadress;
 3. aktiivseid ja intelligentseid materjale ning esemeid, nende materjalide ja esemete tootmiseks ette nähtud koostisosi või koostisosade tootmiseks ette nähtud aineid identifitseerivad andmed;
 4. deklaratsiooni kuupäev;
 5. kinnitus, et aktiivne või intelligentne materjal või ese on vastavuses õigusaktide nõuetega;
 6. piisav teave selliste koostisosades esinevate ainete kohta, mille suhtes kehtivad piirangud toidu suhtes kehtestatud normides ning määrustes; vajaduse korral puhtuse erikriteeriumid kooskõlas asjakohaste toidu suhtes kehtestatud ühenduse õigusaktidega ning aktiivse koostisosa eritatavate ainete nimi ja kogus, et võimaldada tootmisahela järgmises etapis tegutseval ettevõtjal tagada nende piirangute täitmist;
 7. piisav teave aktiivse ja intelligentse materjali ning eseme sobivuse ja tõhususe kohta;
 8. nõuded koostisosa kasutamise suhtes, nagu:
 • materjali- ja esemerühmad, millele võib lisada kõnealuse koostisosa või milles see võib sisalduda;
 • soovitud mõju saavutamiseks vajalikud kasutustingimused;
 1. nõuded materjali või eseme kasutamise suhtes, nagu:
 • toidu liik või liigid, millega kokkupuutumiseks on see ette nähtud;
 • töötlemise ja säilitamise aeg ning temperatuur toiduga kokkupuutumisel;
 • toiduga kokkupuutes oleva pindala ja ruumala suhe, mida kasutatakse materjali või eseme nõuetele vastavuse kindlakstegemiseks;
 1. funktsionaalse tõkkekihi kasutamise korral kinnitus selle kohta, et aktiivne või intelligentne materjal või ese on vastavuses kehtivate õigusaktidega.
Viimati uuendatud: 31. Mai 2019