Language switcher

Sa oled siin

Keraamika

Vastavusdeklaratsiooninõuet kohaldatakse keraamilise materjali ja -eseme suhtes, mis on ette nähtud kokkupuuteks toiduga. Nõuet ei kohaldata keraamilise materjali ega -eseme suhtes, mis juba on kokkupuutes toiduga.

Keraamiline ese peab turustamisetapis (kaasa arvatud jaekaubanduses) olema varustatud vastavusdeklaratsiooniga, mille väljastab valmistaja või Euroopa Liidu liikmesriigis asutatud müüja. Vastavusdeklaratsioon peab sisaldama järgmist teavet:

  1. keraamilise eseme valmistaja ja selle Euroopa Liidu tolliterritooriumile importija nimi ja aadress;
  2. eset identifitseerivad andmed;
  3. vastavusdeklaratsiooni väljaandmise kuupäev;
  4. kinnitus, et keraamiline ese vastab kehtivate õigusaktide nõuetele.
Viimati uuendatud: 4. Juuni 2019