Language switcher

Sa oled siin

Regenereeritud tsellulooskile

Vastavusdeklaratsiooninõuet kohaldatakse regenereeritud. tsellulooskilest materjali ja -eseme suhtes, mis on ette nähtud kokkupuuteks toiduga.

Regenereeritud tsellulooskilest materjalide vastavusdeklaratsioonis sisaldub järgmine teave:

  1. vastavusdeklaratsiooni väljaandja nimi või nimetus, väljaandja elu- või asukoht;
  2. andmed toote identifitseerimiseks;
  3. kinnitus regenereeritud tselluloosost materjalide või esemete vastavuse kohta kehtivatele õigusaktidele; viited standarditele või tehnilisele tunnustusele, millele toode vastab;
  4. vastavusdeklaratsiooni väljaandmise aeg ja koht;
  5. vastavusdeklaratsiooni väljaandja nimi ja allkiri või tema esindaja nimi, allkiri ja ametikoht.
Viimati uuendatud: 27. Mai 2019