Language switcher

Sa oled siin

Uudised

27.05.2020|Veterinaar- ja Toiduamet

VTA: rändlindudel pole tuvastatud lindude grippi

Seire raames rändlindudelt võetud proovidest lindude grippi ei tuvastatud. Veterinaar- ja Toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna juhataja Hele-Mai Sammel tõi välja, et seiret lindude gripi osas teostatakse igal aastal. „VTA võttis sel aastal koostöös Eesti Põllumajandus- ja Kaubanduskoja,...
18.05.2020|Veterinaar- ja Toiduamet

Veterinaar- ja Toiduamet otsib volitatud veterinaararste

Konkursil osaleja peab vastama veterinaarkorralduse seaduse § 11 sätestatud nõudmistele, s.o. omama kehtivat veterinaararsti kutsetegevuse luba ning: omama neile delegeeritud ametliku kontrolliga seotud ülesannete täitmiseks nõutavaid oskusi, seadmeid ja taristut; peavad olema sobiva...
18.05.2020|Veterinaar- ja Toiduamet

Lõppes kevadine metsloomade marutaudivastane vaktsineerimine

Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) lõpetas laupäeval kevadise rebaste ja kährikute marutaudivastase vaktsineerimise Venemaaga piirnevatel aladel. Marutaudi taaslevimise takistamiseks Eestisse viib VTA kaks korda aastas läbi metsloomade marutaudivastase vaktsiini külvamist ohustatud piirialadel....
11.05.2020|Veterinaar- ja Toiduamet

Veterinaar- ja Toiduamet viib 11.–16. mail Kirde- ja Kagu-Eestis läbi rebaste ja kährikute suukaudset marutaudivastast vaktsineerimist.

Vaktsineeritava puhvertsooni laius on 50 kilomeetrit Venemaa maismaapiirist ning 30 kilomeetrit Narva jõest. Vaktsiini külvamist alustatakse Ida-Virumaa Narva jõe poolsetel aladel. Seejärel teostatakse vaktsineerimist Lõuna- ja Kagu-Eestis piirialadel ning tööd lõpetatakse taas Ida-Virumaa veel...
08.05.2020|Veterinaar- ja Toiduamet

11.–16. mail toimub metsloomade marutaudivastane vaktsineerimine

Veterinaar- ja Toiduamet alustab uuel nädalal Kirde- ja Kagu-Eesti aladel kevadist rebaste ja kährikute suukaudset marutaudivastast vaktsineerimist. Vaktsineeritava puhvertsooni laius on 50 kilomeetrit Venemaa maismaapiirist ning 30 kilomeetrit Narva jõest. Vaktsiini külvamist alustatakse Ida-...
07.05.2020|Veterinaar- ja Toiduamet

VTA kontrollis pisteliselt puu- ja köögiviljades taimekaitsevahendite sisaldust

Kontrolliti vastavalt hooajalisusele import aed-, puu- ja köögivilju. Uuritud partiid olid nõuetekohased. Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialisti Kristi Kallipi sõnul oli pistelise proovivõtu eesmärgiks kontrollida värske puu- ja köögivilja nõuetele vastavust. „Veendumaks, et...
04.05.2020|Veterinaar- ja Toiduamet

Veterinaar- ja Toiduamet jätkab maikuus plaaniliste kohapealsete kontrollidega

Amet jätkab lisaks kontaktivabadele ja vahetut reageerimist vajavatele kontrollidele ka prioriteetsete plaaniliste kontrollidega ettevõttes kohapeal. Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori asetäitja peadirektori ülesannetes Katrin Reili rõhutab, et kõikidel kontrollidel, mis teostatakse ettevõttes...
27.04.2020|Veterinaar- ja Toiduamet

Alkohoolse kokteili valmistamine ja müük on lubatud teatud tingimustel

Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) juhib tähelepanu, et kui valmistatakse kokteile kliendile kaasamüügi eesmärgil, siis peavad olema täidetud erinevad tingimused. Juhul kui baar, kohvik, restoran jne soovivad valmistada kokteile ning neid pakendada kaasamüügi eesmärgil, siis peab olema tagatud...
24.04.2020|Veterinaar- ja Toiduamet

Kiiresti riknevate toiduainete postiga saatmine kujutab tarbijale tõsist ohtu

Eriolukorra tõttu otsivad paljud toidu müüjad erinevaid lahendusi kliendile toidu kättetoimetamiseks. Küll aga ei tohi postiga või pakiautomaadi kaudu saata kiiresti riknevat toitu. Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna juhtivspetsialist Ebe Meitern toob välja, et paljud toidu müüjad on asunud...
22.04.2020|Veterinaar- ja Toiduamet

Euroopa Liidus ei ole lubatud kasutada toodet Listex P100

Euroopa Komisjon ei ole andnud heakskiitu toote Listex™ P100 kasutamiseks loomses valmistoidus, mistõttu ei ole ettevõtetele esitatavad erinevad kinnituskirjad toote kasutusloa kohta asjakohased. Toode Listex™ P100 on mõeldud liseteeriabakterite Listeria monocytogenes’e arvukuse vähendamiseks...

Lehed