Language switcher

Sa oled siin

Alates 1. jaanuarist muutus kutselist kalapüüki reguleeriv seadusandlus

3. Jaanuar 2018 - 0:00

Alates 1. detsembrist 2017 ja 1. jaanuarist 2018 on jõustunud mitmed kutselise kalapüügi korraldust reguleeriva seadusandluse muudatused ning tähelepanelikumalt tuleb jälgida ka senikehtinud seadusandluse sätteid:

1. Alates 1. detsembrist 2017 tegeleb kutselise kalapüügi korraldusega seotud tehnilise tööga Maaeluministeeriumi asemel Veterinaar- ja Toiduameti kalapüügikorralduse büroo.


Maaeluministeeriumi kalamajandusosakonna kalapüügi korralduse ja andmete analüüsi büroo on selleks üle viidud Veterinaar- ja Toiduameti koosseisu. Piirkondlike spetsialistide asukohad ja kontakttelefonid on jäänud endiseks, väljaarvatud kalalaevaregistri toimingute teostamine, mida hakkavad teostama vastavat veeala või veekogu teenindavad kalapüügikorralduse spetsialistid. Kaugpüügi korralduse küsimustega tegelev spetsialist asub aadressile Väike-Paala 3, Tallinn. Peaspetsialistide kontaktandmed on leitavad Veterinaar- ja Toiduameti kodulehelt.

2. Alates 1. detsembrist on kooskõlas kalapüügiseaduse muudatustega kõik kalapüügiload elektroonilised.

Loa saamiseks tuleb küll esitada nõuetekohane taotlus endiselt järgmise aasta kohta ajavahemikul 1. septembrist 1. detsembrini, kuid püügiõigust tõendava dokument – kalapüügiluba – antakse pärast kalapüügiõiguse tasu tasumist elektrooniliselt ning kalapüügiõiguse omanik ei pea seda püügil kaasas kandma. Küll peab püügil kaasas olema loale kantud kaluri isikut tõendav dokument ja püügipäevik (kui kalapüüdja esitab püügiandmeid paberdokumendil). Loa saamiseks tuleb püügivõimaluse saanud isikul pöörduda peale püügiõiguse tasu tasumist tema piirkonda teenindava VTA kalapüügi korralduse peaspetsialisti poole ja teavitama Veterinaar- ja Toiduametit loa väljavõtmise soovist ning loale kantavatest andmetest.

3. Alates 1. detsembrist ei ole varasemaga võrreldes vaja esitada paberdokumendil tühja püügipäeviku (kirjaga „püügil käimata“) lehte nende kuude kohta, mille jooksul kalapüügil ei käidud.


4. Kalalaeva tohib kasutada vee-elusressursside töönduslikul eesmärgil merel vaid juhul, kui tal on kehtiv kalalaevatunnistus ja see on kantud kalalaevade riiklikku registrisse. Järgmise aasta algusest võtab Keskkonnainspektsioon varasemast teravamalt kontrolli alla ka merel kutselise kalapüügiga tegelevatel laevadel kalalaevatunnistuse omamise nõude täitmise. Seoses sellega teavitame kõiki merel kutselise kalapüügiga tegelevaid isikuid veelkord sellest, et merel tohib kutselist kalapüüki teostada üksnes kalalaevade registrisse kantud kalalaevaga, millel on kehtiv kalalaevatunnistus.

5. Alates 1. detsembrist 2017 koondatakse kõik kalapüügiga seonduvad andmed kutselise kalapüügi registrisse. 1. jaanuarist 2018 kehtib Maaeluministri määrusega kehtestatud kutselise kalapüügi registri põhimäärus, mille kohaselt toimub kõigi kalapüügiga seonduvate andmete registreerimine nimetatud registri kahte alamregistrisse: kalalaevade registrisse ja kutselise kalapüügi arvestuse registrisse.