Language switcher

Sa oled siin

Hiljemalt 15. maiks tuleb PRIA-le teatada sigade arvud

2. Mai 2019 - 12:43

Veterinaar- ja Toiduamet tuletab meelde, et hiljemalt 15. maiks tuleb seakasvatajatel teavitada PRIA-le peetavate sigade arv 1. mai seisuga.

Teatises märgib seakasvataja tegevuskoha PRIA registreerimise numbri ning seal peetavate sigade arvud järgnevalt:

  • Põrsad
  • Võõrdepõrsad
  • Nuumsead
  • Nooremised
  • Emised
  • Kuldid

Sigade arvu saab teavitada e-PRIA kaudu või vormi alusel, mis on kättesaadav PRIA kodulehel.

Lisaks tuleb seapidajal alati, kui siga liigub ühest karjast teise, teavitada liikumisest PRIAt seitsme päeva jooksul.

Veterinaar- ja Toiduamet tuletab seapidajatale meelde, et alates käesoleva aasta 15. märtsist tuleb seapidajail PRIA-le teavitada ka sea liikumisest tapamajja.

Nimetatud teavitus tuleb teha seitsme päeva jooksul sea tapamajja saatmisest arvates.