Language switcher

Sa oled siin

Järvamaa Veterinaarkeskus vajab loomatauditõrje toimingute tegemiseks veterinaararsti kaasabi

11. Detsember 2017 - 0:00

Järvamaa Veterinaarkeskus vajab 2018. aastal kutsetegevuse loaga veterinaararstide kaasabi koerte ja kasside marutaudivastasel vaktsineerimisel ning transmissiivse spongiformse entsefalopaatia (TSE) proovide võtmisel Järva maakonnas.

Sooviavaldused saata hiljemalt 29. detsembriks 2017. a  e-posti aadressil info.jarva@vet.agri.ee või postiaadressil Järvamaa veterinaarkeskus, Pärnu tn 58, 72712 Paide.

Eelistame valmidust esitada osutatud teenuse eest arveid e-arvetena. Arved peavad vastama  raamatupidamise seaduse § 7 ja § 71 ning käibemaksuseaduse § 37 nõuetele.