Language switcher

Sa oled siin

Kõik Eesti seafarmid peavad üles panema hoiatava plakati

28. August 2017 - 0:00

Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) annab kõigile Eesti seafarmidele territooriumi piirdele ülespanekuks suure plakati, kus on kirjas olulisemad bioohutusnõuded, mida farmi territooriumile sisenedes seoses Eestis leviva seakatkuga (SAK) tuleb järgida.

„Kuigi kõigis seafarmides on tänaseks bioohutusnõuded täidetud, on oluline nende järjepidev rakendamine, et välistada taudi jõudmine metsast kodusigadeni. Taud levib endiselt meie metsades jõudsalt ning teateid SAK-positiivsetest metssigadest saame iganädalaselt,“ ütles VTA loomatervishoiu osakonna juhataja Harles Kaup.

Seakatk ei näita vaibumise märka ka meie lähiriikides. Sel aastal on Lätis tuvastatud neli, Leedus 24 ning Poolas 67 seakatku puhangut kodusigadel. Samal ajal on Tšehhis tuvastatud juba 95 katkujuhtumit metssigadel. Eestis on 15. augusti seisuga uuritud sel aastal 7300 metssiga, kellest 659 on olnud sigade Aafrika katkule positiivsed.

TAUST:

Üle Eesti kehtib sigade väljas pidamise keeld. Taudistunud aladel peab farmiomanik välistama metssigade ligipääsu kodusigadele ning kõigile vahenditele ja materjalidele, mis võivad sigadega kokku puutuda. Jahil käinud inimene ei tohi minna loomapidaja ettevõttesse ega vähemalt 48 tunni jooksul pärast jahti sigadega kokku puutuda.
Inimestele sigade Aafrika katk ohtu ei kujuta, kuid inimesed võivad viirust edasi kanda. Iga loomapidaja peab järgima kehtestatud bioohutuse nõudeid, et oma loomi taudi eest kaitsta.
Sealiha söömine on ohutu. Kogu Eestis turul olev liha on Veterinaar- ja Toiduameti järelevalve all ja kontrollitud.
Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee ning küsimusi ja infot taudikahtlusega loomadest saab jätta VTA infotelefonil 605 4750.