Language switcher

Sa oled siin

Muudatused mitteloomse sööda liiduvälisest riigist Eestisse importimisel

12. Detsember 2019 - 12:18

Alates 01.01.2020 muutub mitteloomse sööda liiduvälisest riigist Eestisse toimetamise kord ja enam ei pea söödakäitleja (importija) Veterinaar- ja Toiduametit teavitama ja avaldust esitama sööda vabasse ringlusse lubamise kohta/mitteloomse sööda ühendusevälisest riigist Eesti kaudu teise liikmesriiki toimetamise kohta.
Erikontrolli alla kuuluvate mitteloomsete söötade puhul (näiteks pähklite), mille loetelu on kehtestatud Komisjoni Rakendusmäärusega 2019/1793,  tuleb määratud piiripunktis enne nende Eestisse sisenemist alati ametlikuks kontrolliks teavitada Veterinaar- ja Toiduametit üks tööpäev ette läbi TRACES NT süsteemi (alates 14.12.2019 on uus süsteem kohustuslik). 
Soovitame erikontrolli alla mittekuuluva mitteloomse sööda liiduvälisest riigist Eestisse toimetamisel enne vabasse ringlusse suunamist aegsasti teavitada läbi Maaeluministeeriumi kliendiportaali Veterinaar- ja Toiduametit kõrge riskitasemega mitteloomse sööda saabumisest. Kõrge riskitasemega mitteloomsete söötade loetelu avaldatakse peagi VTA veebilehel ning selles nimekirjas olevate söötade saatedokumente ja sööda nõuetekohasust tõendavaid dokumente kontrollitakse enne vabasse ringlusse suunamist (vajadusel võetakse söödast proov/proove). Näiteks kuuluvad nimekirja mitteloomsed söödad, mille puhul rakendatakse täiendavaid loomatauditõrje abinõusid seoses sigade klassikalise katku ja sigade Aafrika katku diagnoosimisega naaberriikides (Venemaal, Ukrainas, Valgevenes ja Moldovas). Nimekirja ajakohastatakse VTA poolt vastavalt riskihindamise tulemustele.
Muu kohustusliku kontrolli alla mittekuuluva kolmandast riigist pärit mitteloomse sööda osas (mis pole kõrge riskitasemega sööda nimekirjas) tõhustatakse kontrolli sihtkohas.
Alates 01.01.2020 tehtavate ametlike kontrollide tegemise eest tasutav riigilõiv asendatakse tunnipõhise järelevalvetasuga. Järelevalvetasu makstakse söödajärelevalve toimingu tegemise eest tunnitasuna.
Viimast korda  tuleb tasuda riigilõiv sööda vabasse ringlusse suunamisel selle aasta viimase kvartali eest nende söötade puhul, mille kohta on kehtestatud tariifne klassifikatsioon. Riigilõiv tasutakse 2020. aasta 10. jaanuariks.

Veel uudiseid samal teemal

26.03.2020|Veterinaar- ja Toiduamet

Puuduvad teaduslikud andmed, et koroonaviirus leviks toidu kaudu

Kuna teaduslike andmete järgi inimesed koroonaviirusega toidu kaudu ei nakatu, on ebatõenäoline, et viirus COVID-19 levib toiduga.

25.03.2020|Veterinaar- ja Toiduamet

Lindude gripi tõttu on Euroopas hukatud üle miljoni kodulinnu

Märtsikuu lõpu seisuga on lindude grippi diagnoositud kokku kaheksas Euroopa riigis – Poolas, Saksamaal, Tšehhis, Slovakkias, Ungaris, Rumeenias, Bulgaarias ja Ukrainas.