Language switcher

Sa oled siin

Riigilõiv sööda järelevalvel asendub tunnipõhise järelevalvetasuga

23. Detsember 2019 - 10:36

Alates 1. jaanuarist 2020. a tehtavate sööda ametlike kontrollide tegemise eest tasutav riigilõiv asendatakse tunnipõhise järelevalvetasuga. Järelevalvetasu makstakse söödajärelevalve toimingu tegemise eest tunnitasuna (tunnitasu määr on kehtestamisel).

Söödajärelevalve tasust on vabastatud sööda esmatootjad (teraviljakasvatajad, kuivatajad, loomapidajad, välja arvatud loomapidajad, kes kasutavad eelsegusid/söödalisandeid sööda segamisel).

Viimast korda tuleb tasuda riigilõiv:
1) sööda vabasse ringlusse suunamisel 2019. aasta IV kvartali eest nende söötade puhul, mille kohta on kehtestatud tariifne klassifikatsioon. Riigilõiv tasutakse 2020. aasta 10. jaanuariks;

2) söödakäitlejal tema ettevõttes 2019. aasta IV kvartalis toodetud ja turustatud või töödeldud ja turustatud sööda koguste eest. Riigilõiv tasutakse 2020. aasta 10. jaanuariks;

3) söödakäitlejal, kellele rakenduvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 5 lõikes 2 sätestatud nõuded, järelevalvetoimingute tegemise eest (majandustegevusteate esitanud ettevõttel 64 eurot, tegevusloaga ettevõttel 260 eurot), kelle ettevõttes viiakse sööta turule va pakendatud sööta jaekaubanduse korras müüv söödakäitleja. Riigilõiv tasutakse 2020. aasta 20. jaanuariks.

Veel uudiseid samal teemal

26.03.2020|Veterinaar- ja Toiduamet

Puuduvad teaduslikud andmed, et koroonaviirus leviks toidu kaudu

Kuna teaduslike andmete järgi inimesed koroonaviirusega toidu kaudu ei nakatu, on ebatõenäoline, et viirus COVID-19 levib toiduga.

25.03.2020|Veterinaar- ja Toiduamet

Lindude gripi tõttu on Euroopas hukatud üle miljoni kodulinnu

Märtsikuu lõpu seisuga on lindude grippi diagnoositud kokku kaheksas Euroopa riigis – Poolas, Saksamaal, Tšehhis, Slovakkias, Ungaris, Rumeenias, Bulgaarias ja Ukrainas.