Language switcher

Sa oled siin

Toidu käitlemisel kasutatava vee juhendit on muudetud

16. September 2020 - 9:29

Amet on uuendanud juhendit „Toidu käitlemisel kasutatav vesi“. Juhend on suunatud kõikidele toidukäitlejatele.

Juhendis käsitletakse nõudeid toidukäitlemise ettevõttele, kus kasutatakse toidu käitlemiseks joogivett, mis pärineb kas ühisveevärgist s.o joogivee käitlejalt või isiklikust veevarustusest, nt ettevõtte enda puurkaevust/salvkaevust. Kui ettevõttel on oma puurkaev või salvkaev, siis on tegemist joogivee käitlejaga, ning tuleb täita kõiki Veeseaduse ja Sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodeid“ (edaspidi määrus nr 61). Puurkaevu või salvkaevu vett kasutav toidukäitleja peab kooskõlastama Terviseametiga joogivee kontrollikava.
Kui juhendiga „Toidu käitlemisel kasutatava vesi“ on antud erand, aga käitleja peab vajalikuks rohkem analüüsida, siis võib ta joogivett uurida vastavalt määruse nr 61 nõuetele. Käesolev juhend ei käsitle nõudeid joogivee käitlejatele, nt joogivee, loodusliku mineraalvee ja allikavee villijatele, nendele kohaldub määrus nr 61.
Juhul, kui toidukäitlemise ettevõte turustab toitu Euroopa Liidu välistesse riikidesse, tuleb arvestada joogivee nõuetele vastavuse tõendamisel sihtriigi poolt kehtestatud erinõudeid.

Sõltumata sellest, kas vesi pärineb ühisveevärgist st teiselt joogivee käitlejalt, isiklikust puurkaevust või salvkaevust vm allikast, tuleb toidu käitlemiseks kasutatava vee ohutuse hindamiseks ja tagamiseks rakendada erinevaid meetmeid. Vastavaid meetmeid tuleb kirjeldada ettevõtte enesekontrolliplaanis.

Juhendis antakse soovitused eranditele joogivee analüüside sageduse ja näitajate osas nii enne toidu käitlemise alustamist kui ka regulaarselt toidu käitlemise ajal. Suurem osa erandeid on ühisveevärgi vee kasutajatele. Puurkaevu või salvkaevu vee kasutajatele on vähe erandeid ning need on seotud asjaoluga, kui vett ei lisata toidu sisse. 

Juhend koos infoga täpsemate muudatuste kohta on kättesaadav kodulehelt nõuete rubriigist.

Juhul kui on juhendmaterjaliga seoses küsimusi, siis tuleks kindlasti pöörduda järelevalveametniku või piirkonna keskuse poole.

Veel uudiseid samal teemal

22.09.2020|Veterinaar- ja Toiduamet

Sügishoidiste valmistamisel ja müümisel tuleb ametit teavitada

Valmistades oma koduköögis sügishoidiseid müügi eesmärgil tuleb oma tegevusest teavitada Veterinaar- ja Toiduametit.

21.09.2020|Veterinaar- ja Toiduamet

Lõppes sügisene metsloomade marutaudivastane vaktsineerimine

Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) lõpetas laupäeval sügisese rebaste ja kährikute marutaudivastase vaktsineerimise Venemaaga piirnevatel aladel.