Language switcher

Sa oled siin

Valminud on zoonooside aruanne 2018

17. September 2019 - 13:43

Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) koostab igal aastal zoonooside aruannet, kus on koondatud andmed zoonoosete haigustekitajate esinemise kohta Eestis.

VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda tõi välja, et aruanne annab ülevaate zoonooside, zoonoossete haigusetekitajate ja nendega seotud mikroobide antibiootikumiresistentsuse tendentside ja allikate ning toidutekkeliste haiguspuhangute kohta. „Kogutud andmed loovad aluse üheaegselt loomi ja inimesi ohustavate haiguste ennetamiseks, leviku tõkestamiseks ja haiguste puhkemisel tulemuslikuks likvideerimiseks,“ selgitas Kalda.
Eesti zoonooside aruanded on leitavad siit.


Taust:
Zoonoosid on mets- ja koduloomade nakkushaigused, mis võivad edasi kanduda inimesele. Samuti võivad inimesed nakatada loomi. Inimeste tervise kaitse zoonooside puhul on esmatähtis. Toidu kaudu levivad zoonoosid võivad põhjustada probleeme inimestele ning tekitada majanduslikku kahju toidutootmisele ja toiduainetetööstusele. Zoonooside näol on tegemist erinevate raskusastmetega haigustega – mõned tekitavad mööduvaid haigusnähte, kuid teised võivad lõppeda surmaga. Samuti on ohuks zoonoosid, mis levivad metsloomade ja lemmikloomade populatsioonidelt, nagu näiteks marutaud.
Veterinaar- ja Toiduamet koostab zoonooside aruandeid alates 2004. aastast. Aruanded edastab VTA Euroopa Toiduohutusametile (EFSA), kes omakorda koostab liikmesriikide poolt esitatud aruannete põhjal Euroopa Liidu koondaruanded.

Euroopa Liidu zoonooside koondaruanded on leitavad EFSA koduleheküljel.

Veel uudiseid samal teemal

04.08.2020|Veterinaar- ja Toiduamet

Eesti lähiriike laastab sigade Aafrika katk

Lätis, Leedus ja Poolas on katku tõttu hukatud või hukkunud ligi 60 000 kodusiga.

22.07.2020|Veterinaar- ja Toiduamet

Toidulisandites on vitamiinine ja mineraalaineid lubatud kasutada teatud kogustes

Teatud vitamiinidele ja mineraalainetele on määratud ohutud tarbimise ülempiirid.