Language switcher

Sa oled siin

Valmis elusloomade veoks ilma ennustav portaal

28. Juuni 2019 - 11:03

Kuna elusloomade pikamaavedusid mõjutab suurel määral väliskeskkonna temperatuur, siis on oluline seda võimalikult täpselt kogu teekonnaks ette prognoosida, eriti käesoleval ajal, mil Euroopat on tabanud järjekordne kuumalaine. Sellise võimaluse loomiseks võeti alates käesoleva aasta 27. juunist kasutusele Veterinaar- ja Toiduameti ja Keskkonnaagentuuri ühise pilootprojektina valminud portaal, mille abil on Eesti vedajatel ja järelevalveametnikel võimalik näha elusloomade veo teekonna kohta käivat ilmaprognoosi.

Pilootprojekti eesmärk on Veterinaar- ja Toiduameti loomatervise ja -heaoluosakonna juhtivspetsialisti Ainike Nõmmisto sõnul anda nii loomade vedajatele kui järelevalveametnikele õigeaegset ja ühest infot prognoositavate ilmastikutingimuste kohta, mille abil on võimalik planeeritav vedu kas ära jätta või võtta kasutusele lisameetmed, et tagada loomade heaolunõuete järgimine veo kestel. Hetkel on portaalis valitud üheks võimalikuks teekonnaks Eesti-Bulgaaria. Just see trass on elusloomade veol kõige problemaatilisem, sest see on väga pikk ning sageli ka äärmuslike ilmastikutingimustega.

Tänapäeval veetakse elusloomi tuhandete kilomeetrite kaugusel asuvatesse sihtpunktidesse. Selline pikk teekond on loomadele vaevarikas ja kui selle jooksul ei järgita heaolunõudeid, toob see kaasa vigastusi või isegi loomade hukkumist. Seetõttu on loomade heaolunõuete täitmine ja ka järelevalve heaolunõuete järgimise üle kujunenud loomakaitse vallas üle maailma üheks põhiprioriteediks.