Language switcher

Sa oled siin

Veterinaar- ja Toiduamet tegeleb ka kutselise kalapüügi korraldamisega

29. November 2017 - 0:00

Alates 1. detsembrist on Veterinaar- ja Toiduameti tööks muuhulgas kutseliste kalapüügilubade andmine ja püügiandmete kogumine ning kalalaevaregistris kalalaevade registreerimine ja kustutamine. Veterinaar- ja Toiduameti koosseisu liidetakse Maaeluministeeriumi kalamajandusosakonna kalapüügi korralduse ja andmete analüüsi büroo ametnikud, kes jätkavad oma seniste tööülesannete täitmist.

Kogu kutselise kalapüügiga seonduv kirjavahetus, kalapüügilubadega, püügivõimalustega ja kalalaevaregistri toimingutega seotud taotlused ning täidetud püügipäevikute, üleandmisdeklaratsioonide, esmakokkuostukviitungite ja transpordidokumentide lehed tuleb adresseerida alates 1. detsembrist Veterinaar- ja Toiduametile. Elektrooniliselt rakenduste kaudu kalapüügiga seonduvaid andmeid esitavad ettevõtjad saavad oma andmete esitamist jätkata samas rakenduses.

Kalapüüdjaid teenindavate piirkondlike kalapüügi korralduse ja andmete analüüsi büroo peaspetsialistide asukoht ja telefoninumbrid ei muutu. E-posti aadressides vahetub aadressi lõpus olev "@agri.ee" sõnaühendiga "@vet.agri.ee".

Kutselise kalapüügi korraldamise (rannapüük, traalpüük k.a kaugpüük) olulisemad tegevused on:

  • kaluri ja kalalaeva kalapüügiloa taotluste vastuvõtt ja menetlemine;
  • kutselise kalapüügivõimaluste arvestamine;
  • kutselise kalapüügilubade väljastamine;
  • kutselise kalapüügiga seonduvate andmete kogumine, k.a elektrooniliste vahendite kaudu saadetava info töötlemine ning avaldamine;
  • merest püütud kala ja sellest valmistatud kalatoodete püügisertifikaatide menetlemine;
  • kalalaevaregistris kalalaevade registreerimine ja kustutamine ning kalalaevatunnistuste väljastamine ning kehtetuks tunnistamine.