Language switcher

Sa oled siin

Uudised

02.05.2019|Veterinaar- ja Toiduamet

Hiljemalt 15. maiks tuleb PRIA-le teatada sigade arvud

Veterinaar- ja Toiduamet tuletab meelde, et hiljemalt 15. maiks tuleb seakasvatajatel teavitada PRIA-le peetavate sigade arv 1. mai seisuga. Teatises märgib seakasvataja tegevuskoha PRIA registreerimise numbri ning seal peetavate sigade arvud järgnevalt: Põrsad Võõrdepõrsad Nuumsead...
29.04.2019|Veterinaar- ja Toiduamet

Eestis levib hobuste gripp

Veterinaar- ja Toiduamet on alates eelmise nädala reedest diagnoosinud Harju-, ja Läänemaal hobustel hobuste gripi. „Hobuste gripp on diagnoositud kahes tallis, millele on tänaseks kehtestatud kitsendused,“ ütles Veterinaar- ja Toiduameti loomatervise ja –heaolu osakonna nõunik Maarja Kristian. „...
22.04.2019|Veterinaar- ja Toiduamet

Venemaa ametnikud inspekteerivad Eesti kalakäitlemisettevõtteid

Käesoleval nädalal, 22.-26. aprillini külastavad Eestit Venemaa veterinaarameti Rosselhoznadzor esindajad, kes inspekteerivad meie kalakäitlemisettevõtteid ja järelevalvesüsteemi. Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnul on sektori huvi kalatoodete Venemaale eksportimise...
01.04.2019|Veterinaar- ja Toiduamet

Sigade Aafrika katku (SAK) positiivsete metssigade arv on oluliselt vähenenud

2018. aastal uuritud metssigadest olid  5% SAK positiivsed. Aastatel 2015. – 2017. oli see protsent pea poole suurem, 9,1 - 11,5%. Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnul näitab see protsent, et katku osakaal meie metsades on vähenenud. “Võrreldes varasemate...
21.03.2019|Veterinaar- ja Toiduamet

VTA tuvastas suure hulga ettevõtteid, kes pole esitanud majandustegevusteadet

Rutiinse kontrolli käigus tuvastas VTA hulganisti ettevõtteid, kes on tegelenud toidu või toiduga kokkupuutuvate materjalide importimisega, kuid pole seejuures esitanud vastavat majandustegevusteadet. Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnul tuvastati üle kuuekümne...
21.02.2019|Veterinaar- ja Toiduamet

Veterinaar- ja Toiduamet avas eelmisel aastal neli uut turgu loomsete toodete eksportimiseks EL-i välistesse riikidesse

2018. aastal avati uus turg kalatoodetele Montenegrosse, piimatoodetele Mehhikosse, piimakäitlemisettevõtetele Tšiili ja imikupiima asendajale Hiina Rahvavabariiki. Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) kauplemise ning impordi ja ekspordi osakonna juhataja Regina Pihlakas tõi välja, et tegemist on igati...
04.02.2019|Veterinaar- ja Toiduamet

Poola toiduks kõlbmatu liha jõudis ka kolmandasse Eesti ettevõttesse

Poola pädev asutus andis Veterinaar- ja Toiduametile RASFF järelteate vahendusel teada, et Poola külmhoone müüs Eesti hulgimüüjale VKL EXPERT OÜ üle 90 kg tagasikutsumisele kuuluvat veiseliha. Poola külmhoone teavitas tagasikutsumisest oma kliente ning antud veiseliha partii on VKL EXPERT OÜ poolt...
31.01.2019|Veterinaar- ja Toiduamet

Poola toiduks kõlbmatu liha on jõudnud Eestisse, kuid mitte inimeste toidulauale

Eile andis Poola pädev asutus RASFF (toidu ja sööda kiirhoiatussüsteem) teate vahendusel teada, et edasimüüjate kaudu on veiseliha liikunud teistesse EL liikmesriikidesse, sealhulgas Eestisse. Tarbija toidulauale liha jõudnud pole. Poola edasimüüjate kaudu jõudis veiseliha Eesti käitlejatele AS...
29.01.2019|Veterinaar- ja Toiduamet

Veterinaar- ja Toiduameti piirkondlikud keskused vajavad loomatauditõrje toimingute tegemiseks veterinaararsti kaasabi

Veterinaar- ja Toiduameti piirkondlikud keskused vajavad 2019. aastal kutsetegevuse loaga veterinaararstide kaasabi: koerte ja kasside marutaudivastasel vaktsineerimisel, transmissiivse spongiformse entsefalopaatia (TSE) proovide võtmisel ning marutaudi kahtlusega metsloomadelt (šaakal,...
18.01.2019|Veterinaar- ja Toiduamet

Oma tarbeks tapetud põllumajanduslooma ei tohi turustada

Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) tuletab meelde, et oma tarbeks võib põllumajanduslooma tappa ainult füüsiline isik. Põllumajanduslooma tapmist läbi viival isikul peavad olema vajalikud oskused ja teadmised. Loomseid saadusi võib tarbida üksnes loomapidaja pere. VTA loomatervise ja -heaolu osakonna...

Lehed