Language switcher

Sa oled siin

Uus tunnustamise kohustus ettevõttele, mis töötleb eelnevalt töötlemata taimeõlisid, valmistab taimsetest õlidest saadud tooteid ja segab rasvu, kui need tooted on mõeldud kasutamiseks looma söödana

Alates käesoleva aasta 16. septembrist peavad oma tegevuse tunnustama ettevõtted, mis tegelevad:

  • töötlemata taimeõli töötlemisega söödaks (v a ettevõte, mis kuulub Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 reguleerimisalasse);
  • rasvhapete õlikeemilise tootmisega söödaks;
  • biodiisli tootmisjääkide töötlemisega söödaks;
  • rasvade segamisega söödaks;
  • tegelevad eelpool nimetatud toodete turuleviimisega.

Ettevõtted peavad rakendama enesekontrollisüsteemi ja teostama toodetud toodetes soovimatu aine – dioksiini -  seiret vastavalt komisjoni määruses (EL) nr 225/2012 sätestatud nõuetele.

Tunnustamist teostab Veterinaar- ja Toiduamet.

Viimati uuendatud: 31. Mai 2019