Language switcher

Sa oled siin

Veterinaar- ja toidukontrolli piiripunktide nimekiri

EESTI PIIRIPUNKTIDE LOETELU ALATES 14.12.2019¹/LIST OF THE BORDER CONTROL POSTS OF ESTONIA FROM 14.12.2019¹

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Piiripunkti nimetus/ Name of the BCP²

Piiripunkti kontaktandmed/ Contact details of the BCP²:

 1. Aadress/address
 2. E-post/email
 3. Telefon
 4. Avatud/open
 5. Veebisait/website

TRACES

kood/code

Piiripunkti transpordiliik/ Type of transport of the BCP²

Kontrollikeskused/ Inspection centres:

 1. Nimetus/name
 2. Aadress/address
 3. E-post/email
 4. Telefon/phone

Looma- ja kaubakategooriad ning täpsustused/ Categories of animals and goods and specifications

Täiendavad täpsustused seoses määramise ulatusega/ Additional specifications regarding the scope of the designation

Määramise otsuse nr ja kuupäev/ Number and date of decision of designation

Koidula³

 1. Koidula piirijaam, Setomaa vald, 64004 Võru maakond
 2. koidula@vet.agri.ee
 3. +3727993079
  +3727997614
  +37256819447
 4. 24/7
 5. https://vet.agri.ee/

EE KLA 2

F

 

POA-HC(2)
POA-NHC-T(FR)(2) POA-NHC-NT(2)

 

238; 28.11.2019

Luhamaa⁴

 1. Lüta küla, Setomaa vald, 65018 Võru maakond
 2. luhamaa@vet.agri.ee
 3. +3727866390
  +3727866391
  +37253407802
 4. 24/7
 5. https://vet.agri.ee/

EE LHM 3

R

 

LA-U LA-E
LA-O (1) POA-HC POA-NHC
PNAO-HC (food) PNAO-NHC (feed)
PNAO-NHC (other)

Määrusega (EL) 576/2013
hõlmamata lemmikloomad ning tsirkuse- ja loomaaialoomad/Pet animals not covered by the regulation (EU) 576/2013 and circus- and zooanimals

237; 28.11.2019 Muudetud otsusega nr/amended with decision No 59; 06.04.2020

Muuga³

 1. Hoidla tee 6, 74115 Maardu
 2. muuga@vet.agri.ee
 3. +3726319688
  +3725201208
 4. E-R/Mon-Fri 08:00-20:00
 5. https://vet.agri.ee/

 

EE MUG 1

P

 1. HHLA TK Estonia AS
 2. Ladu 2, Muuga küla, Koorma 17, Viimsi vald
 3. tk@tk.ee
 4. +3726319205
  +3726319688
  +3725201208

BCP²:
POA-HC
POA-NHC-T (FR) POA-NHC-NT
PNAO-HC (food)
PNAO-NHC(feed)
PNAO-NHC (other)

HHLA TK:     POA-HC-T(FR)(2)

 

BCP²:
239; 28.11.2019

HHLA TK Estonia AS: 242; 28.11.2019

Narva⁴
 1. Vestervalli 7, 20307 Narva
 2. maantee.narva@vet.agri.ee
 3. +3723566899
  +3723566896
 4. 24/7
 5. https://vet.agri.ee/
EE NAR 3 R   POA-HC
POA-NHC-NT
PNAO-HC (food) PNAO-NHC (feed)
PNAO-NHC (other)
  236; 27.11.2019

Muudetud otsusega nr/amended with decision No 58;
06.04.2020

Paldiski³
 1. Paldiski lõunasadam, 76806 Paldiski
 2. muuga@vet.agri.ee
 3. +3726319688
  +3725201208
 4. E-R/Mon-Fri 08:00-20:00
 5. https://vet.agri.ee/
EE PLS 1 P   POA-HC (2)

POA-NHC-NT (2)
PNAO-HC (food) PNAO-NHC (feed)
PNAO-NHC (other)

  241; 28.11.2019

¹ Komisjoni määruse (EL) nr 2019/1014 II lisa/Annex II of the Commission regulation (EU) 2019/1014

² BCP- piiripunkt/border control post

³ Eelteavitamise aeg vähemalt üks tööpäev enne saadetise kavandatavat saabumist/Pre-notification time at least one working day before the expected arrival of the consignment

⁴ Eelteavitamise aeg vähemalt neli tundi enne saadetise kavandatavat saabumist/Pre-notification time at least four hours before the expected arrival of the consignment

Lühendid ja täpsustused/abbreviations and specifications:

A- lennujaam/airport

F- raudtee/rail

P- sadam/port

R- manatee/road

LA- elusloomad/live animals

E- registreeritud hobuslased/registered equidae

U- kabiloomad, väljaarvatud registreeritud hobuslased/ungulates other than registered equidae

O- muud loomad, väljaarvatud kabiloomad (see lühend tähistab ka loomaaias peetavaid kabiloomi)/other animals other than ungulates (this abbreviation includes zoo ungulates)

POA- loomsed saadused, liittooted, loomne paljundusmaterjal, loomsed kõrvalsaadused, hein ja põhk/products of animal origin, composite products, germinal products, animal by-products, hay and strow

PNAO- mitteloomsed saadused/products of non-animal origin

HC- inimtoiduks ette nähtud tooted/products for human consumption NHC- inimtoiduks sobimatud tooted/products not for human consumption T- külmutatud ja jahutatud tooted/frozen and chilled products

NT- temperatuurinõuded puuduvad/no temperature requirement

T(FR)- külmutatud tooted/frozen products

(1)- vt täiendavad täpsustused 7. väljal/see additional specifications in field 7

(2)- ainult pakendatud tooted/packed products only

HC(food)- määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 1 punktides d, e või f osutatud meetmetega hõlmatud mitteloomset päritolu toit/food of non-animal origin covered by conditions and measured referred in Article 7 (1)(d),(e) or (f) of Regulation (EU) 2017/625

NHC(feed)- määruse 2017/625 artikli 47 lõike 1 punktides d, e või f osutatud meetmetega hõlmatud mitteloomset päritolu sööt/ feed of non-animal origin covered by conditions and measured referred in Article 7 (1)(d),(e) or (f) of Regulation (EU) 2017/625

NHC(other)- mitteloomsed saadused, mis ei ole toit ega sööt/products of non-animal origin, which are neither food nor feed

Teiste liikmesriikide, EFTA ja muude lepinguliste riikide piiripunktid leiate Euroopa Komisjoni kodulehelt.

Viimati uuendatud: 25. Juuni 2020